rutINer I praksIs tror ikke på voldsom snuoperasjon i Nav Mette Asmyhr i Fagforbundets YKAstyret tror ikke den nye personvernforordningen betyr noen særlig snuoperasjon i Nav. – Vi har gode rutiner på personvern allerede, sier hun. Tekst: Linn Stalsberg Foto: WERNER JUVIK Mette Asmyhr sitter i styret i Fagforbundets yrkeseksjon for kontor og administrasjon og har mangeårig arbeidserfaring fra Nav. Når den nye personvernforordningen trer i kraft i mai neste år, er det lett å tenke seg at den vil kreve nye rutiner i Navsystemet, som forvalter store deler av privatlivet til brukerne i sine arkiver. Men litt overraskende kanskje, tar Asmyhr den nye forordningen med stor ro. – Nav har allerede svært gode rutiner på dette området. Vi er vant til å jobbe etter strenge krav når det gjelder taushetsplikt for eksempel. I det siste har vårt fagfelt også blitt flinkere til å tidsbegrense samtykke. Jeg klarer derfor ikke å se at den nye personvernforordningen betyr en voldsom snuoperasjon i Nav, sier hun. Dette er nemlig satt i system i Nav allerede, ifølge Asmyhr. Nytt personvernombud Det som imidlertid er nytt, er at vi neste år må ha et personvernombud. Det er en som skal ha et overordnet ansvar for å se at forordningen fungerer. – Jeg har ennå ikke funnet ut om dette betyr at kommunen samlet skal ha et slikt overordnet ombud, eller om alle Navkontorer må ha et ombud kun hos dem, sier Asmyhr. Hun ser fram til å få et kurs fra Fagakademiet, nettopp for å klargjøre dette. For det er enda mer komplisert: – Nav er både stat og kommune. Betyr dette at staten utnevner sitt ombud, i fylket, eller skal kommunen også ha ansvar for denne delen? Eller er det todelt? For Nav er veldig komplisert. Noen jobber i stat, andre i kommune, på samme kontor og har tilgang til ulike dokumenter, forklarer Asmyhr. – Klarer ikke å se så mye nytt I den nye forordningen går det klart frem av brukeren, eller «den registrerte» som han eller hun kalles, skal kunne sikres at opplysninger man gir for eksempel til Nav, ikke skal kunne gis videre, for eksempel til skolen. Men her har Nav allerede vanntette skott, mener Asmyhr, så sant det da ikke foreligger en lovhjemmel om at opplysninger skal formidles. – Vi jobber allerede etter loven om sosiale tjenester. Vi må også nå begrunne hensikten hvis vi skal dele informasjon, og vi må innhente samtykke. Vi har Bildetekst riktignok rett til å innhente opplysninger hvis noen skal ha økonomisk sosialhjelp, men bare nytt personvern 33 temahefte-48