rutINer I praksIs hvis det gagner brukeren. Jeg klarer ikke se så mye nytt. Arbeidshverdagen vil ikke påvirkes så mye av den nye forordningen, sier Asmyhr. Bevisstgjøring i små kommuner Men, sier hun, det kan være vanskelig for små kommuner å henge med på alle nye regler. Asmyhr er derfor opptatt av å sikre at både innbyggere og ansatte over hele Norge blir kjent med sine rettigheter. Det samme gjelder eventuelle konsekvenser ved avvik. – Den nye konsekvensanalysen vi nå pålegges, vil hjelpe oss med å avdekke eventuelle huller i systemet, sier hun. Men fremdeles er det uklart hva brukeren har krav på dersom avvik oppdages, mener Asmyhr. – Små kommuner har sine egne utfordringer, der for eksempel at bare en saksbehandler jobber med ulike saker, og ting kan skli litt ut. Det nye sMÅ koMMUNer. Asmyhr regelverket kan være en bevisstgjøring særlig for tror det kan bli vanskelig disse, sier Asmyhr. Særlig må den digitale arki for små kommuner å henge roLIg. Mette Asmyhr tar den nye personvernfor veringen styrkes, mener hun. med i svingene. ordningen med stor ro. 34 nytt personvern temahefte-48