Vi tilbyr: Opplæring gjennom program, e-læring og hotellkurs for ledere/HR og personvernombud Nettbasert oppslagsverk med fagsupport, videoforklaringer og diskusjonsforum Kontinuerlig oppdatering og varsling ved endringer Visamarbeidermed DatatilsynetogNorges fremsteadvokaterpåGDPR.GDPR Vi viser deg veien fra jus til praksis infotjenester.no Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo – tlf. 23 06 40 00 www.fagforbundet.no • www.fagbladet.no Infotjenester har Norges beste fagspesialister, som årlig håndterer mer enn 60 000 problemstillinger omkring personal, lønn, regnskap og HMS. I tillegg til å være tilgjengelig for deg som kunde, holder de innholdet i produktene våre oppdatert og holder kurs for over 20 000 kursdeltakere hvert år. temahefte-48