ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang og Ela Buria Prosjektleder: Linn Stalsberg Medarbeidere: Jørgen Hyvang, Sian O’Hara, Kari Kløvstad, Frilansbyrået Svartpåkvitt, Werner Juvik, Håvard Egge Layout: Nylund Larsen AS Trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 20. august 2018. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 18-21 8–9 < 3 Leder < 4–7 REPORTASJE: Det viktige vannet < 8–9 REPORTASJE: Kompetanseutvalget: Ingeniører i vannets tjeneste < 10–11 REPORTASJE: Jobber for å organisere ingeniørene < 12–15 REPORTASJE: Læreplasser i framtida < 16–17 INTERvJu: Sjefsøkonom Roger Bjørnstad < 18–21 REPORTASJE: Brannfaget og dyrepleie i endring < 22–25 REPORTASJE: Moduler som ny vei mot fagbrev? < 26–29 REPORTASJE: viktig å snakke norsk < 30–31 FAGLIG INNSPILL: Stein Gulbrandsen < 32–33 REPORTASJE: Private tar over frisørutdanningen < 34–35 REPORTASJE: Nytt navn på feierne? INNHOLD 34-35 ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang og Ela Buria Prosjektleder: Linn Stalsberg Medarbeidere: Jørgen Hyvang, Sian O’Hara, Kari Kløvstad, Frilansbyrået Svartpåkvitt, Werner Juvik, Håvard Egge Layout: Nylund Larsen AS Trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 20. august 2018. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 18-21 8–9 < 3 Leder < 4–7 REPORTASJE: Det viktige vannet < 8–9 REPORTASJE: Kompetanseutvalget: Ingeniører i vannets tjeneste < 10–11 REPORTASJE: Jobber for å organisere ingeniørene < 12–15 REPORTASJE: Læreplasser i framtida < 16–17 INTERvJu: Sjefsøkonom Roger Bjørnstad < 18–21 REPORTASJE: Brannfaget og dyrepleie i endring < 22–25 REPORTASJE: Moduler som ny vei mot fagbrev? < 26–29 REPORTASJE: viktig å snakke norsk < 30–31 FAGLIG INNSPILL: Stein Gulbrandsen < 32–33 REPORTASJE: Private tar over frisørutdanningen < 34–35 REPORTASJE: Nytt navn på feierne? INNHOLD 34-35 temahefte-51