Vil vekke vanninteressen – Vann er den viktigste ressursen vi har. Uten rent vann stopper samfunnet ganske fort, sier driftskoordinator ved vann-og avløpsrenseanlegget Hias i Stange kommune, Roy Rindal. Tekst og foto: JøRGEN HyvANG Vannsektoren har havnet i skyggen av oljeog offshorebransjen, men det er ting som tyder på at det er i ferd med å endre seg. Rindal viser rundt i anlegget som ligger ned mot Mjøsas østbredde. 350 liter med avløpsvann renner inn hvert eneste sekund, og det bruker 35 timer før det renner ferdig renset ut i Mjøsa. Da har vannet vært gjennom en mekanisk, en biologisk og til slutt en kjemisk renseprosess. – Drikkevannet vi leverer til 50.000 mennesker i de fire kommunene rundt, og til industrien, henter vi opp fra 200 meters dyp i Mjøsa, forteller Rindal. Rent vann krever mange yrkesgrupper I Norge er rent vann en selvfølge, og det er beregnet at vi kan produsere 100 liter rent vann til hele jordens befolkning hver eneste dag. Like fullt er det lite oppmerksomhet rundt sektoren, og bransjen sliter med rekrutteringen og aldersprofilen. Rindal forteller at veldig mange som har hatt fagbrev og utdannelser som passer godt inn i vannsektoren, har havnet i olje og offshore i stedet. Høyere lønn og større profilering er to av årsakene. Fagforbundet har rundt 2 000 med lemmer som jobber i vannsektoren. – Rekruttering til bransjen er ekstremt viktig. I år har søkertallene for teknikk og industriell produksjon samt kjemiprosessfagene gått opp for første gang på tre år, og det er bra. Men vi har en lang vei å gå, sier Rindal. Han har selv fagbrev i kjemiprosess, men understreker at sektoren har behov for mange ulike yrkesgrupper. – Bransjen kan ikke sitte på gjerdet og vente på at folk skal søke seg hit. Vi må fortelle dem at veien inn hos oss er åpen. Du kan jobbe med vann over hele verden, og det er like viktig i Bergen som i Brasil, sier Rindal. 4 temahefte-51