Jakter flere høyt utdannede til Fagforbundet Bygningsingeniøren Omar Gamal er drømmekandidaten når Fagforbundet ønsker å rekruttere flere høyt utdannede. Men enn så lenge er han Handel og Kontor-medlem. Stein guldbrandsen vil at Fagforbundet skal bli bedre på å rekruttere folk med høyere utdannelse, og mener det er mange fornuftige mennesker som vil prioritere fellesskap. FOTO: TrOnd iSakSen Tekst og foto: Jørgen Hyvang – Jeg var aktiv i fagforeningsarbeid under studietiden fordi jeg ville engasjere meg i noe jeg syntes var viktig, sier Gamal. Han nyter noen varme solstråler i Parkveien i Oslo på vei til et heldagsseminar i regi av arbeids giveren Norsk Vann. Selv om han er ingeniør, og hadde vært ytterst aktuell for Fagforbundet, har han valgt Handel og Kontor fordi han jobber mest med organisasjon og politikk. I tillegg er han fortsatt NITOmedlem (Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon). Norsk Vann har beregnet at de har behov for 400 ingeniører i årene fremover, og da kan Gamal fort være aktuell for en mer ingeniørrettet stilling. Da kan han bli en av de kandidatene som Fagforbundet ønsker å fange opp. Fagforbundet må ha tilbud til høyt utdannede En økende andel nordmenn tar høyere utdannelse, og da må Fagforbundet ha et tilbud også til dem for å kunne bevare sin størrelse. I dag er det rundt 40 000 medlemmer med høyskoleeller universitetsutdanning, men målet er at dette skal øke. – Fagforbundet ønsker å organisere alle ansatte, men vi har i for liten grad klart å rekruttere folk med høyere utdanning. Når en stadig større andel tar høyere utdanning, har vi vært opptatt av at alle foreningene skal skjønne at alle ansatte er vår målgruppe, sier leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbransen. Ingeniører er en av gruppene han mener det er naturlig å jobbe mot med tanke på rekruttering. Det er en gruppe som ofte inngår i arbeidsfellesskap med yrkesgruppene i samferdsel og teknisk. – Ingeniørene er sentrale i planlegging og veiledning av prosjekter, mens andre mer tradisjonelle yrker for Fagforbundet utøver dette arbeidet. Vi er opptatt av alle grupper som bidrar til utviklingen og kvaliteten på en tjeneste, og ikke bare enkeltgrupper og deres plass, sier Guldbrandsen. Han mener valg av fagforening er et politisk valg, og mener Fagforbundet er en organisasjon for dem som er opptatt av helheten. – Det er mange fornuftige mennesker som ser viktigheten av å bruke hele fellesskapet for å utvikle arbeidsplassene. Det er gjennom Fagforbundet de har best mulighet til å være med der innflytelsen er størst, sier Guldbrandsen. – Vi skal løse problemene i fellesskap Den unge bygningsingeniøren støtter Guldbrandsens syn om at Fagforeninger handler om mer enn egne lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger. – Samfunnet vårt er bygget på fellesskap og vi løser problemene i fellesskap. Et velfungerende arbeidsliv og trepartssamarbeidet er viktig, og da må flest mulig være organisert. Uansett hvilken fagforening de velger, mener Gamal. Han er opptatt av mange samfunnsspørsmål, men miljøspørsmålet er ett av de viktigste for ham. Han mener LO bør være mer engasjert i den 8 temahefte-51