fag i endring 9 INgeNIører I vaNNets tjeNeste enkelte arbeidstaker og mindre i de konkrete arbeidsplassene i oljebransjen. – Det er ikke oljen vi skal leve av fremover uansett, sier Gamal. I tillegg er han opptatt av at arbeidslivet skal fungere på best mulig måte. Han frykter at arbeidsgivere i større grad skal jobbe mot fagforeningene, og viser til urolighetene i handelsgiganten Elkjøp hvor Handel og Kontor har hevdet at selskapet er organisasjonsfiendtlig. – Jeg ønsker ikke et arbeidsliv hvor bedriftene bestemmer alt, og hvor det ikke er noen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Gamal. Han mener det gir god mening at fagforeningene ønsker å trekke til seg folk med høyere utdanning. Ansatte med ulik utdannelse og forskjellige arbeidsoppgaver må jobbe sammen for å løse utfordringene på et felt, og da kan det være gunstig å være organisert i den samme foreningen. – En fagforening handler om mer enn meg selv, og jeg kjemper gjerne for de lavtlønte. Om spillereglene i arbeidslivet rakner vil det være noe alle tar skade av, sier Gamal Guldbrandsen mener Fagforbundet skal sørge godt for alle lønnstakere som er organisert. – Vi kjemper for alle. LOs utgangspunkt i vårens lønnsoppgjør var at alle skulle ha en reallønnsøkning. Vi forhandler for alle grupper i de fleste tariffområdene I motsetning til en del profesjonsforeninger tar vi et ansvar for at lønnsforskjelleneikkeskalbliøkende, sierGuldbrandsen. Den erfarne fagforeningslederen innrømmer at det kan være mer utfordrende å rekruttere folk med lang utdannelse. – Det varierer. Det er de lokale foreningene som har ansvaret, for de kjenner sin virkelighet best. Det er jo alltid lettere å snakke med en som har samme yrke og utdannelse som deg selv, og derfor er det viktig at foreningsstyrene speiler området og har medlemmer fra ulike grupper. Det ligger bedre til rette der høyere utdannede er representert, sier Guldbrandsen. Omar gamal (25) er utdannet ingeniør, men er for tiden organisert i Handel og kontor. Han mener valg av fagforening er et politisk spørsmål, og hevder han gjerne kjemper for de lavtlønte om det er nødvendig. INgeNIører I vaNNets tjeNeste enkelte arbeidstaker og mindre i de konkrete arbeidsplassene i oljebransjen. – Det er ikke oljen vi skal leve av fremover uansett, sier Gamal. I tillegg er han opptatt av at arbeidslivet skal fungere på best mulig måte. Han frykter at arbeidsgivere i større grad skal jobbe mot fagforeningene, og viser til urolighetene i handelsgiganten Elkjøp hvor Handel og Kontor har hevdet at selskapet er organisasjonsfiendtlig. – Jeg ønsker ikke et arbeidsliv hvor bedriftene bestemmer alt, og hvor det ikke er noen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Gamal. Han mener det gir god mening at fagforeningene ønsker å trekke til seg folk med høyere utdanning. Ansatte med ulik utdannelse og forskjellige arbeidsoppgaver må jobbe sammen for å løse utfordringene på et felt, og da kan det være gunstig å være organisert i den samme foreningen. – En fagforening handler om mer enn meg selv, og jeg kjemper gjerne for de lavtlønte. Om spillereglene i arbeidslivet rakner vil det være noe alle tar skade av, sier Gamal Guldbrandsen mener Fagforbundet skal sørge godt for alle lønnstakere som er organisert. – Vi kjemper for alle. LOs utgangspunkt i vårens lønnsoppgjør var at alle skulle ha en reallønnsøkning. Vi forhandler for alle grupper i de fleste tariffområdene I motsetning til en del profesjonsforeninger tar vi et ansvar for at lønnsforskjelleneikkeskalbliøkende, sierGuldbrandsen. Den erfarne fagforeningslederen innrømmer at det kan være mer utfordrende å rekruttere folk med lang utdannelse. – Det varierer. Det er de lokale foreningene som har ansvaret, for de kjenner sin virkelighet best. Det er jo alltid lettere å snakke med en som har samme yrke og utdannelse som deg selv, og derfor er det viktig at foreningsstyrene speiler området og har medlemmer fra ulike grupper. Det ligger bedre til rette der høyere utdannede er representert, sier Guldbrandsen. Omar gamal (25) er utdannet ingeniør, men er for tiden organisert i Handel og kontor. Han mener valg av fagforening er et politisk spørsmål, og hevder han gjerne kjemper for de lavtlønte om det er nødvendig. temahefte-51