Fagforbundet rekrutterer på nTnU Studentrepresentant Kristaver Birkeland Johansen er på plass i Fagforbundets nyetablerte kontor på Gløshaugen campus ved NTNU. Målet er å være synlig, tilstede og tilgjengelig slik at man får rekruttert ingeniørene tidsnok. Dette tilbyr Fagforbundet ingeniører • Blir en del av LO ingeniør med eget nettbasert fagblad • Fagforbundets støtte i ryggen •Fagforbundet har faggrupper der noen har ingeniørbakgrunn. • Råd veiledning og juridisk hjelp • Alle forsikringsfordeler som LO favør gir deg • Tilbud om yrkesfaglige kurs, som for eksempel studentkonferanser for medlemmer av Fagforbundet ung • Rett til å delta på andre kurs som LO avholder • Fagbladet med yrkesfaglige nyheter Tekst: HÅvARD EGGE – Den viktigste delen av jobben min blir å synliggjøre Fagforbundet for ingeniørstudentene her på NTNU, forteller Fagforbundets studentrepresentant på Gløshaugen, Kristaver Birkeland Johansen fra sitt kontor på campus. Fagforbundet er nemlig per i dag ikke et etablert forbund blant studentene i ingeniørmiljøet. Her har Tekna og NITO vært flinkere med rekrutteringen, men det er i ferd med å endres skal vi tro dataingeniørstudenten. – Jeg er klar til å vise ingeniørstudentene på NTNU at vi er det beste alternativet, sier Johansen. Etablerte kontor på campus I vår etablerte Fagforbundet for første gang et fast kontor på Gløshaugen campus. Herfra skal Johansen jobbe med rekruttering i en 20 prosent stilling. Kontoret blir viktig for å væretilgjengelig slik at studentene kan oppsøke han med spørsmål. – Jeg kan bidra med alt fra innspill om framtidas arbeidsmarked til råd i forbindelse med deltidsjobbene studentene har, enten de jobber deltid som ingeniør eller i et annet fagfelt Fagforbundet dekker, sier Johansen. Få er avhengig av å være tilknyttet en fagorganisasjon i forbindelse med studiet sitt, men Fagforbundet vil være en ressurs for studentene som har en deltidsjobb for å få studentøkonomien til å gå rundt. – Fagforbundet sitter med kompetanse og nettverk til å hjelpe og opplyse om mange av de ulike deltidsjobbene. Det vil mange studenter som ikke er sine rettigheter bevisst kunne benytte seg av, sier Johansen. Han mener Fagforbundets sammenknytning til LO er en enorm styrke. – Fagforbundet er en massiv organisasjon som står veldig sterkt, og sammen med LO er man under en enda større paraply når man skal stille makt bak kravene. Mange planer for rekrutteringsarbeidet Frem til nå har Johansen brukt mye tid på å bli kjent med struktur og organisasjon, så det er fremdeles for tidlig å vite akkurat hvordan arbeidsoppgavene blir, men studentrepresentanten har allerede lagt mange planer for rekrutteringsarbeidet. – Jeg kommer blant annet til å holde informative møter om grunnleggende organisasjonsarbeid, for det er det mangel på blant ingeniørstudentene. Engasjementet er dessverre ikke så høyt som det burde være. Jeg vil selvfølgelig også stå på stand og være tilstede der ting skjer på Gløshaugen, forteller han. Han tror også det er viktig å være på campus for å vise studentene at Fagforbundet er en organisasjon som mener alvor overfor akademikerne. – Kontoret er essensielt for synlighet, nærhet og tilknytning til fagområdet vi skal rekruttere, sier Johansen. Responsen fra studentene har så langt vært god. – Vi er inne i en veldig tidlig fase, men jeg oppfatter at vi fyller et behov. Fagforbundet møter en 10 temahefte-51