FagOrgaNIserte INgeNIører etterspørsel som ikke har vært tilbudt ingeniør studentene tidligere, sier Johansen. Høyskolesatsingen Fagforbundets nyetablerte kontor på NTNU er et ledd i Fagforbundets høyskolesatsing. Den kommer som en konsekvens av at mange som tar høyere utdanning velger andre forbund når de skal organisere seg, forteller rådgiver ved Fagforbundet, Sandra Herlung. – Vi ser at det er blitt viktigere med fast tilstedeværelse på høgskoler og universitet ettersom mange med høyere utdanning organiserer seg allerede under studiene, sier hun. Fagforbundet mener det er best dersom stu denter kan verve studenter. – Vi tror dette er den mest hensiktsmessige måten å løse det på ettersom de vet hva studentene trenger, og kan derfor spisse tilbudet bedre. Men studentverving og ivaretakelse er likevel et ansvar som må eies av hele Fagforbundet. Et annet viktig moment er at Fagforbundet på denne måten får dannet et forhold til ingeniørene som forhåpentlig vil ha positive langsiktige ringvirkninger, samt at Fagforbundet Ung og yrkesseksjonen deltar i arbeidet, sier Herlung. Andre forbundsregioner kan også søke om midler til å lønne en student i en deltidsstilling på høgskole eller universitet. STOre PLaner; kristaver Johansen har mange planer for rekrutteringsarbeidet på gløshaugen campus. søk om midler til frikjøp av studenter Nå kan forbundsregionene søke penger fra en sentral pott til å lønne en student til rekrutteringsarbeid. Studenten har som oppgave å se på løsninger for å verve på universitet og høyskole og lage arrangementer for å synliggjøre Fagforbundet som et alternativ. For mer informasjon, kontakt din forbundsregion. temahefte-51