fag i endring 12 – Den sitter skikkelig fast denne her. Christian Haraldsrud forsøker å få løsnet kumlokket som har grodd fast, men er nødt til å hente verktøy for å få det til. Sammen med Karl Marius Nyseter er han ute på sitt første oppdrag som ferdig utdannet idrettsoperatør. Det er manko på lærebedrifter som kan tilby lærlingene praksis, men bildet har bedret seg de siste årene. Samfunnskontrakten som regjeringen startet i 2012, og som ble forlenget i 2016, har gitt flere læreplasser. Etter tre dager med fagprøver fikk begge den gledelige beskjeden fra sensor dagen før. Nå skal de kartlegge kummene på alle de 100 kunstgressbanene som Oslo kommune og Bymiljøetaten har ansvaret for å drifte. – Vi skal måle kummene så vi kan bestille filtre i riktig størrelse. Det er for å forhindre at alle gummikulene forsvinner ned i vannet, sier Nyseter. Lærlingsatsing i idrettsavdelingen De to unge mennene er det første konkrete resultatet av lærlingsatsingen til idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo. Etter kun å ha hatt praksiskandidater til fagbrevet i mange år, tok de i 2016 grep. I samarbeid med Utdanningsetaten i kommunen fikk de satt sammen en opplæringsplan og etaten ble kvalifisert som lærebedrift. – Begrunnelsen for å gjøre dette er brukerorientert. Vi ønsker å tilby best mulig idrettsanlegg til innbyggerne våre, og da må de som skal gjøre jobben der ute være best mulig rustet til det. I tillegg blir de som jobber med lærlingene mer bevisst sin egen jobb og kompetanse. De er i større grad nødt til å sette seg inn hvorfor de gjør det de gjør, og det bidrar til en økt bevissthet og kompetanse hos dem også. Hele prosessen er i grunnen kompetanseheving for hele avdelingen, sier fagansvarlig for idrett i Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ola Kjos. Selv om Norge fremdeles mangler flere tusen læreplasser, er det positive trender: I 2017 var det flere som fikk lærlingtilbud enn noen gang. I Oslo kommune har Bymiljøetaten tatt tak. Tekst og foto: JøRGEN HyvANG rekordtall for læreplasser PreSiSJOn: de to nyutdannede idrettsoperatørene måler nøye for å forsikre seg om at målene blir riktige. 12 – Den sitter skikkelig fast denne her. Christian Haraldsrud forsøker å få løsnet kumlokket som har grodd fast, men er nødt til å hente verktøy for å få det til. Sammen med Karl Marius Nyseter er han ute på sitt første oppdrag som ferdig utdannet idrettsoperatør. Det er manko på lærebedrifter som kan tilby lærlingene praksis, men bildet har bedret seg de siste årene. Samfunnskontrakten som regjeringen startet i 2012, og som ble forlenget i 2016, har gitt flere læreplasser. Etter tre dager med fagprøver fikk begge den gledelige beskjeden fra sensor dagen før. Nå skal de kartlegge kummene på alle de 100 kunstgressbanene som Oslo kommune og Bymiljøetaten har ansvaret for å drifte. – Vi skal måle kummene så vi kan bestille filtre i riktig størrelse. Det er for å forhindre at alle gummikulene forsvinner ned i vannet, sier Nyseter. Lærlingsatsing i idrettsavdelingen De to unge mennene er det første konkrete resultatet av lærlingsatsingen til idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo. Etter kun å ha hatt praksiskandidater til fagbrevet i mange år, tok de i 2016 grep. I samarbeid med Utdanningsetaten i kommunen fikk de satt sammen en opplæringsplan og etaten ble kvalifisert som lærebedrift. – Begrunnelsen for å gjøre dette er brukerorientert. Vi ønsker å tilby best mulig idrettsanlegg til innbyggerne våre, og da må de som skal gjøre jobben der ute være best mulig rustet til det. I tillegg blir de som jobber med lærlingene mer bevisst sin egen jobb og kompetanse. De er i større grad nødt til å sette seg inn hvorfor de gjør det de gjør, og det bidrar til en økt bevissthet og kompetanse hos dem også. Hele prosessen er i grunnen kompetanseheving for hele avdelingen, sier fagansvarlig for idrett i Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ola Kjos. Selv om Norge fremdeles mangler flere tusen læreplasser, er det positive trender: I 2017 var det flere som fikk lærlingtilbud enn noen gang. I Oslo kommune har Bymiljøetaten tatt tak. Tekst og foto: JøRGEN HyvANG rekordtall for læreplasser PreSiSJOn: de to nyutdannede idrettsoperatørene måler nøye for å forsikre seg om at målene blir riktige. temahefte-51