LærepLasser I FramtIDa Etaten har kapasitet til to lærlinger i året. De to første fikk fagbrevet sitt denne våren, og to nye kandidater kommer neste år. Rekruttering er vanskelig i seg selv. – Det er ingen skoler i Oslo som tilbyr linjen med anleggsgartner og idrettsoperatør. I tillegg er det anleggsgartner de fleste tenker å bli, for der er jobbmulighetene størst, sier Kjos. Tre av lærlingene i Oslo har gått på Solør i Flisa, og den siste på skolen i Hvam. Både Haraldsrud og Nyseter kommer fra Solør. Der er det knapt med læreplasser. – Vi har fått en mye mer variert hverdag her i Oslo enn det vi hadde fått hjemme. Det er positivt, sier Haraldsrud. De er litt usikre på hvordan de skal måle åpningen, og tar en telefon til filterleverandøren for å være sikre på at det blir riktig. Det kan bli kostbart for kommunen om de bestiller feil. Kjos forteller at kandidatene i Oslo får en veldig variert opplæring, og at store anlegg som Holmenkollen, Tøyenbadet, Bislett stadion og alle kunstgressbanene gjør at de får en variert hverdag. I tillegg har de en del teori for å kompensere for gartnerfokuset de har hatt på skolen. – Det er nok mye lettere å gå fra en stor kommune til en liten for å få seg jobb. Hos oss får de bred kompetanse, og vi har alt av utstyr og maskinpark til å drifte anleggene selv, sier Kjos. Mangel på elever et sted men lærebedrifter et annet sted Det overordnede bildet i Norge er at det mangler anslagsvis mellom 6 000 og 8 000 læreplasser, men bildet er sammensatt. For noen fag og yrker er det mangel på elever som vil ha læreplass, mens andre steder opplever man mangel på lærebedrifter. – Det er stor variasjon mellom fylkene. Innenfor veiog anleggsarbeid er det for eksempel ventet stor aktivitetsøkning som følge av Nasjonal Transportplan 20182029. Det er viktig at dimensjoneringen i utdanningstilbudet og tilgangen på kvalifiserte lærlinger samsvarer med behovet, sier spesialrådgiver i LO, Benedikte Sterner. Hun er ansvarlig for Yrkesfagenes år fra LOs side, og jobber også med oppfølgingen av Samfunnskontrakten. Et samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet for å sikre tilgangen på nok læreplasser for kvalifiserte kandidater til alle fagog yrkesretninger. Det ble startet av den rødgrønne regjeringen i 2012, men forlenget av dagens regjering i 2016. Sterner mener arbeidet har gitt resultatet. PreSiSJOn: karl Marius nyseter (t.v.) og Christian – Da man evaluerte Samfunnskontrakten Haraldsrud kjører rundt i første gang kunne man ha konkludert med at til Oslo sammen, og tidvis er taket hadde feilet siden man ikke nådde målet. det litt vanskelig å finne Det var flere av oss som argumentere for at dette frem i byen. temahefte-51