15fag i endring LærepLasser I FramtIDa skapsdepartementet bedt LO lede prosjektet Yrkesfagenes år 2018. Det er et tiltak som skal øke anseelsen for fagog yrkesutdannelsene. – Det er fortsatt mange som er preget av tenkningen rundt yrkesfag som noe man tar fordi man ikke orker høyere utdanning. I Norge har vi godt kvalifiserte fagarbeidere, og det bidrar til samspillet mellom yrkesgruppene i næringslivet. Det gir oss en kompetanseog konkurransefordel overfor andre land, mener Sterner. Norsk arbeidsliv er i langt mindre grad enn mange andre bygget rundt hierarkier. I Norge har vi kompetente medarbeidere og en kultur for å si ifra om noe ikke fungerer. – Det kan avsløre feil og mangler tidlig i verdikjeden og det gjør oss effektive, sier Sterner. Oslo har størst økning i antall lærlinger I Utdanningsdirektoratet er man tilfreds med at antall lærekontrakter øker. Fra Samfunnskontrakten startet i 2012 og frem til 2017 har antallet økt med 16 prosent. I fjor startet 21 500 personer i lære, og det er høyeste tallet noen sinne målt, og det var 1 660 flere enn året før. – Oslo har størst økning i antall lærekontrakter med 350 nye. Rogaland var det eneste fylket som opplevde en nedgang med 6 prosent, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Anne Katrine Kaels. Utdanningsdirektorat innrømmer at det er utfordringer i systemet. Antall søkere til læreplasser matcher ikke antall bedrifter som søker lærlinger. De påpeker det samme som Sterner i LO. Noen fag har for mange søkere, og få læreplasser. Andre fag har for få søkere og ledige læreplasser. For å følge opp Samfunnskontrakten ytterligere er det bevilget 20 millioner kroner som fylkeskommunene skal bruke på å rekruttere flere lærebedrifter. Samtidig jobbes det med en gjennomgang av alle læreplaner. Det er vedtatt store endringer i tilbudet i videregående opplæring, og direktoratet håper dette skal munne ut i nye utdanningsprogrammer som skal være mer relevante for bedriftene. Det igjen skal gi flere læreplasser. I den samme perioden har antallet lærekontrakter i kommunal og statlig sektor økt med henholdsvis 32 og 25 prosent. Det er fortsatt flest plasser i privat sektor, og der har økningen vært på 16 prosent. VeiLedere: karl Marius nyseter (t.v.) og Christian Haraldsrud er ute på sitt første oppdrag som fagarbeidere og idrettsoperatører. Ser reSULTaTer: LO har jobbet mye med lærebedrifter og læreplasser de siste årene, og spesialrådgiver Benedikte Sterner mener arbeidet med Samfunnskontrakten begynner å gi resultater. FOTO: LO 15fag i endring LærepLasser I FramtIDa skapsdepartementet bedt LO lede prosjektet Yrkesfagenes år 2018. Det er et tiltak som skal øke anseelsen for fagog yrkesutdannelsene. – Det er fortsatt mange som er preget av tenkningen rundt yrkesfag som noe man tar fordi man ikke orker høyere utdanning. I Norge har vi godt kvalifiserte fagarbeidere, og det bidrar til samspillet mellom yrkesgruppene i næringslivet. Det gir oss en kompetanseog konkurransefordel overfor andre land, mener Sterner. Norsk arbeidsliv er i langt mindre grad enn mange andre bygget rundt hierarkier. I Norge har vi kompetente medarbeidere og en kultur for å si ifra om noe ikke fungerer. – Det kan avsløre feil og mangler tidlig i verdikjeden og det gjør oss effektive, sier Sterner. Oslo har størst økning i antall lærlinger I Utdanningsdirektoratet er man tilfreds med at antall lærekontrakter øker. Fra Samfunnskontrakten startet i 2012 og frem til 2017 har antallet økt med 16 prosent. I fjor startet 21 500 personer i lære, og det er høyeste tallet noen sinne målt, og det var 1 660 flere enn året før. – Oslo har størst økning i antall lærekontrakter med 350 nye. Rogaland var det eneste fylket som opplevde en nedgang med 6 prosent, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Anne Katrine Kaels. Utdanningsdirektorat innrømmer at det er utfordringer i systemet. Antall søkere til læreplasser matcher ikke antall bedrifter som søker lærlinger. De påpeker det samme som Sterner i LO. Noen fag har for mange søkere, og få læreplasser. Andre fag har for få søkere og ledige læreplasser. For å følge opp Samfunnskontrakten ytterligere er det bevilget 20 millioner kroner som fylkeskommunene skal bruke på å rekruttere flere lærebedrifter. Samtidig jobbes det med en gjennomgang av alle læreplaner. Det er vedtatt store endringer i tilbudet i videregående opplæring, og direktoratet håper dette skal munne ut i nye utdanningsprogrammer som skal være mer relevante for bedriftene. Det igjen skal gi flere læreplasser. I den samme perioden har antallet lærekontrakter i kommunal og statlig sektor økt med henholdsvis 32 og 25 prosent. Det er fortsatt flest plasser i privat sektor, og der har økningen vært på 16 prosent. VeiLedere: karl Marius nyseter (t.v.) og Christian Haraldsrud er ute på sitt første oppdrag som fagarbeidere og idrettsoperatører. Ser reSULTaTer: LO har jobbet mye med lærebedrifter og læreplasser de siste årene, og spesialrådgiver Benedikte Sterner mener arbeidet med Samfunnskontrakten begynner å gi resultater. FOTO: LO temahefte-51