Brannkonstabelutdanningen åpnes opp Brannkonstabelutdanningen åpnes opp TØrrTrening: Thomas Bakken og espen Thingsaker røykdykkertrener uten røyk og gjenteipet maske. de skal finne en røykskadet person og komme helskinnet ut derfra selv. Utdanningsløpet innen flere yrker endres for å tilpasses framtidas og fagets behov. To fag som er i prosess mot ny opplæring er brannfaget og dyrepleie. Tekst og foto: SIAN O’HARA For brannkonstabler som sikter mot å slukke ild på heltid kan dette bety at man i framtida må studere to år i en liten bygd i Nordland. Likevel håper faget å rekruttere flere kvinner og mino riteter inn i det gode arbeidsmiljøet. «Sveip, sveip». Thomas Bakken koster føttene over gulvet som en russisk ballettdanser i andre etasje på et forlatt kontorbygg ved havna i Kristiansand. Det er røykdykkerøvelse, uten røyk, og han trener i blinde med Espen Thingsaker mens en kollega kommenterer fremdriften underveis. – Sånn går dagene, men ofte avbrutt av alarmene, sier tillitsvalgt Tor Geir Bue, som bivåner de to zombielignende brannmennene som utstyrt med masker og pressluftflasker famler etter dører og vegger på søk etter røykforgiftede brannofre og veien ut. Veien til brannkonstabelyrket har i alle år vært noe røyklagt, siden de ikke har hatt et felles opptak til brannskole, men skaffet seg jobb først i brann vesenet og siden blitt kurset i regi av arbeidsplassen. – I de senere årene har mange blitt rekruttert fra deltidsbrannvesen på mindre steder, da disse mannskapene skaffer seg kompetansefortrinn i forhold til andre søkere. Dermed blir rekrutteringsutvalget i praksis begrenset til at man bor nær nok en deltidsstasjon, sier Bue. Han håper dette nå vil endres. – Men litt bekymret er jeg for Sørlandets del, noe sikkert også andre landsdeler, siden utdanningen innebærer å bo i en liten bygd, Fjelldal i Nordland, i to år, sier Bue. Han ser for seg at det vil bli vanskelig for mange å rykke opp med partner eller familie for å bosette seg der så lenge utdanningen varer. Flere kvinner og minoriteter Utenfor kontorbygget på havnen stimler brann mennene sammen, alltid med brannbilene parkert 18 fag i endring temahefte-51