Høyere utDaNNINger Bachelorgrad i Bodø Jortveit er blant de siste kullene som får utdannelsen fra Danmark godkjent. Endringene som følger av at dyrepleierutdannelsen er opprettet ved Nord universitet i Bodø, medfører at nord menn tjener mest på å ta den her i Norge. – I Danmark er det fremdeles en fagskole, og man kan komme rett inn fra ungdomsskolen og begynne på dyrepleierstudiet. Jeg syntes det var mange fordeler ved å ha praksistungt studie, og er glad for at jeg tok utdannelsen der. I Norge har det vært dyrepleierutdannelse ved Veterinærhøyskolen i Oslo, underlagt Norges miljøog biovitenskapelige universitet, i en årrekke. Men snittet er høyt og de få studieplassene som har vært tilgjengelige, har vært ettertraktede. Samtidig er det godt med jobbmuligheter, ifølge Jortveit, som får ha med egen hund på jobb. Ovnsrøret sitter i et bur på bakrommet, og snuser hjemmevant rundt når den slippes ut etter at alle dyrepasientene har dratt hjem for dagen. – Jeg syntes ikke det var vanskelig å finne jobb. Spesielt på smådyrklinikker i byene har det vært lyst ut mye. Flere og flere er opptatte av dyrevelferd, og behovet for dyrepleiere er det også mange klinikker som får øynene opp for, sier hun. Dét er sisteårsstudent i Bodø, Jorid Bøe Bergsbakken, enig i. Men ifølge henne er det også mye muligheter på bygda. – Mange i klassen min har allerede fått jobb, mitt inntrykk er at det er få som ikke har fått. Flere har fått stillinger på bygda, inkludert på fiskeanlegg. Men det er vel spesielt på bygda at klinikkene nå har oppdaget nytten av å ansette en dyrepleier, sier hun. Hun leverte akkurat bacheloroppgaven sin nå i vår, og venter på uteksaminering, som er like rundt hjørnet. Men siden påske har hun vært fast ansatt ved dyreklinikken på Fagernes i Valdres, i tillegg sitter hun som studentmedlem i faggruppa for dyrepleiere og klinikkassistenter i Fagforbundet. – Jeg håper det går bra med eksamen. Utdanningen har vært ganske teoretisk med mye grunnleggende fag det første året, så hadde vi en del praksis andreog tredjeåret. Jeg foretrekker praksis fremfor teori, og vi kunnegjerne hatt enda mer praksis for min del, sier Bøe Bergsbakken som har skrevet om fete og matglade hunder. – Jeg tror temaet fedme hos hund kommer nyttig med i arbeidshverdagen, sier hun og sikter til at hunder som øker livremmen i takt med eiernes, er et voksende problem. Foto: Privat VarierT dag: dyrepleier Henriette Jortveit jobber både på operasjonssalen og i samtalerommet, med både folk og fe. i skåla på bordet er det hundegodterier, noe hunden hennes er veldig klar over. gOde JOBBMULigHeTer: Jorid Bøe Bergsbakken har allerede fått fast jobb ved en dyreklinikk, og mange i avgangsklassen hennes har også fått jobbtilbud før uteksaminering. fag i endring 21 temahefte-51