Uenighet om forsøket med modulbasert fagbrev En ny forsøksordning deler opp fagbrev i flere moduler. På den måten håper Utdanningsdirektoratet at flere voksne kan få muligheten til å ta fagbrev. Men flere er skeptiske, blant annet Fagforbundet, som frykter ordningen vil betyr nye utdanninger under fagbrev. Tekst og foto: KARI KLøvSTAD Med utgangspunkt i Stortingsmeldingen Fra – Målgruppen er personer uten vanlig tilutenforskap til nye sjanser tok blant andre Kunnknytting til arbeidslivet. Det kan være flyktninger skapsdepartementet initiativ til å sette i gang et eller innvandrere, men tilbudet er beregnet på forsøk fra høsten 2016. Forsøket går under navnet alle voksne fra 20 år og oppover, forteller hun. «modulstrukturert fagog yrkesopplæring», og settes ut i livet av Utdanningsdirektoratet. Det endelige målet er at deltagerne skal ende opp med et vanlig fagbrev, på lik linje med andre Seniorrådgiver Kirsten Waarli i direktoratet som tar tradisjonell utdanning. er prosjektleder: Gir muligheter til å dele opp utdannelsesløpet – Ikke alle har mulighet til å ta en sammenhengende fireårig utdanning. Har du forsørgerbyrde, må du også ha noe å leve av, og dette opplegget er tilpasset voksenlivet. Her kan du gå inn og ut av opplæringen, litt styrt av hvilke muligheter og utfordringer livet byr på, sier Kirsten Waarli, som tilføyer at slik fleksibilitet i opplæringen ikke er prøvd ut tidligere. Det kan være deltagere som tar to eller tre moduler, for så å ha en pause ute i arbeidslivet for å tjene penger. – Noen finansierer dette selv. Andre får støtte via livsopphold fra NAV, eller gjennom introduksjonsordningen. Også på dette området er det nødvendig med fleksibilitet, ser Waarli. Etter hver godkjente modul får deltagerne et kompetansebevis som viser at de har fullført. Waarli er klar over at fagforeningene ikke er bare begeistret for forsøket med moduler. Leder arBeideT: kirsten Waarli i Utdanningsdirektoratet er prosjektleder. 22 fag i endring temahefte-51