bedriftene, og de kan lett utnyttes, frykter seniorrådgiveren i LO. – Vi må holde på fagbrevet, slik at vi ikke får vi må holde på fagbrevet, slik at vi ikke får kokkeassistenter og bilvaskeassistenter og useriøst arbeid. kokkeassistenter og bil vaskeassistenter og useriøst arbeid, legger hun til. Skaper forvirring Det er mange som henvender seg til ulike bedrifter i dag for å få folk ut i praksis og arbeid. Elever fra videregående, NAV og ulike opplæringskontor er alle ute på det samme markedet. Nå er det enda en ny ordning å forholde seg til, og slik Sterner erfarer det, er det med på å skape forvirring. Partene samarbeider nå om forsøksordningen, og den vil vise hvor det bærer. – Ser du noen fordeler? – Den kan være med på å løse opp i NAVs dagpengeregime og gi mulighet til å gi støtte til formell utdanning i stedet for kurs på kurs med CVskriving, sier Sterner. Venteliste på Hadeland Det mest krevende med modulordningen er å finne MOdULUTdaninng: rehestom Fitwi og Sherzad kamiram Omar har tatt sin første modul hos John kristiansen på Hadeland karrieresenter. opplæringsbedrifter. Rehestom Fitwi (25) og Sherzad Kamiran Omar (21) har begge fullført første modul, trygt innenfor veggene på Hadeland karrieresenter. Nå venter begge spent på fortsettelsen, for bøygen er å finne bedrifter som kan gi dem opplæring. En gruppe på ti voksne startet på modulbasert opplæring på Gran i mars. Da sommerferien kom hadde alle fullført det første trinnet og var klare til å gå videre. Det er Karriere Oppland Hadeland som står bak. Her er John Kristiansen daglig leder, og det er også han som trekker i trådene når det gjelder det nye forsøket. Første modul var felles, og tok for seg det grunnleggende som deltagerne må kunne. Folk fra andreland trenger blant annet å få en innføring i hvordan det er å være arbeidstaker i Norge. Ordinært løp passer ikke for alle Nå vil deltagerne spre seg til fem på salgsfag, tre på produksjonsteknikk og to på kokkefag. Aldersgruppen er fra 21 til 45 år, og kravet er at du har fullført norsk grunnskole, eller tilsvarende. Det er nytt at NAV og karrieresenteret sam arbeider på denne måten, og deltagerne kommer fra begge kanter. Flertallet er ikke etnisk norske. – Det er moro å være med på utviklingen og prøve noe nytt. Voksenopplæringen har ikke kapasitet til å ta i mot alle på et ordinært lærlingløp, og det passer heller ikke for alle. Dette er et tilrettelagt løp for voksne, slik at de skal ha reelle muligheter til å fullføre en utdanning og komme seg ut i arbeidslivet. Nå må vi gjennomføre forsøket og se om det blir vellykket, sier John Kristiansen. Deltagerne må ha noe å leve av skal de kunne fullføre utdanningen. 24 fag i endring temahefte-51