SVarer PÅ nOrSk: en blid og imøtekommende rattiya Maklai Carlson svarer på spørsmål fra kolleger i kommunen som har henvendt seg i vinduet på hallen. norsk som nøkkelfaktor Fagforbundet mener gode kunnskaper i norsk er viktig for sikre kvaliteten på fagarbeiderne. Mange arbeidsplasser sliter med språklige utfordringer. Tekst og foto: JøRGEN HyvANG – Vi har elleve ulike nasjonaliteter i staben, og det gir store utfordringer med språket. Det er mange som sliter med å forstå de beskjedene de får, og det bli mange misforståelser, sier Rattiya Maklai Carlson. Hun har jobbet som renholdsoperatør i Rygge kommune siden 2011. Vi møter henne på kon toret i Øreåshallen, og rundt henne skinner gulvene. I dag fylles dagene med lederoppgaver for de drøyt 30 ansatte på renhold i kommunen, men hun har mange års erfaring. Hun kom til Norge fra Thailand i 1987, og tok fagbrevet som praksiskandidat i 2004. – Jeg brukte totre år på å lære nok norsk til å beherske jobben. Jeg synes fortsatt det er vanskelig med grammatikk, sier Carlson med tydelig Østfolddialekt. Språk viktig for integrering Fagforbundet har engasjert seg i språkbruken i det norske arbeidslivet, og mener det er mange viktige grunner til å etterstrebe gode norskkunnskaper for alle. Det bidrar til å sikre god opplæring i faget, heve kvaliteten på fagarbeiderne og tjenestene de leverer og det bidrar til å heve anseelsen for yrket. I tillegg er det en sentral faktor for vellykket integrering i samfunnet generelt. I Rygge har renholdsarbeiderne en leder som kjenner problemstillingen på kroppen, og hun har valgt å hjelpe sine ansatte til å bli bedre i språk. 26 temahefte-51