Å sNakke NOrsk – Vi har i dag seks ansatte med fagbrev. I tilhånd. Selv om hun jobber aktivt med språket legg er det elleve som holder på med utdannelsen føler hun at fagbrevet er et år eller to unna. nå, og én skal opp til prøven som praksiskandidat. – Jeg må bli flinkere før jeg kan ta fagbrevet. Jeg har vært med en del på undervisningen for å Det er vanskelig å forstå pensum, sier Hansen. renHOLdSLeder: rattiya Maklai Carlson har lang erfaring fra renhold, men er i dag leder på heltid. Like fullt tar hun i et tak om det skulle være behov. hjelpe til med språket, sier Carlson. For å øke språkkunnskapene og hjelpe de an satte i hverdagen er hun ganske streng med dem. De må bruke norsk når de er på jobb, og ofte setter hun sammen team så de ikke snakker samme morsmål. – Det siste er at vi har skaffet oss en liten tavle. Der skriver vi opp ord som alle må lære seg uttalen av, og hvordan det staves, sier Carlson. Tirawan Hansen viser frem en liten skrivebok hun har med seg på jobb hver eneste dag. Der skriver hun opp alle ordene fra tavlen for å huske dem bedre. Hun er en av renholderne i Rygge kommune, men har ennå ikke tatt fagbrevet. – Det er så fort gjort å glemme språk. Den ene dagen kan man lære flere nye ord, og så er det glemt dagen etter, forteller Hansen. Da er det fint å ha en liten skrivebok å notere i. Det er lettere å huske det man har skrevet ned for Godt språk vil heve statusen til renholdere Rattiya Maklai Carlson mener språket er en viktig komponent for å heve statusen til renholderne. – Jeg føler vi har en mye bedre status nå enn vi hadde da jeg startet i 2004. Da var vi bare vaskekjerringer, sier Carlson. Hun mener norskkunnskaper er veldig viktig for at renholderne skal kunne forstå pensumet de skal gjennom, lese instruksjoner, forstå bruken av ulike kjemikalier og å kommunisere med omverdenen. – Før fikk vi bare beskjed om ting. Nå blir vi spurt, sier Carlson og fortsetter. – Vi har rett og slett mer kompetanse nå, og vi føler vi står på linje med andre fagarbeidere. Det er mange andre parter i norsk arbeidsliv som ser utfordringene med dårlige språkkunn< temahefte-51