VeLger PriVaT: elever som Christine Svendsen Brunvær (bak) og ine Beate gjøse (rødt hår) valgte å betale for et halvt års kurs på Frisørinstituttet i Sandnes. Her sammen med lærer Linn Skjørestad Vervik 16. mai da brukere av Funkishuset ble invitert til velværedag med gratis klipp. Foto Bård golf/Modern design Færre velger gratis frisørutdanning – I Norge har vi rett på gratis utdanning. Det er et prinsipp vi må vi ta vare på, sier Ingunn R. Jacobsen, leder av Frisørenes fagforening. Tekst: KJETIL S. GRøNNESTAD Men mange finner ut at de ønsker å bli frisør «for sent». De har brukt opp ungdomsretten til gratis videregående opplæring, som er 3 år innen 5 år etter ungdomsskolen, og velger da ofte å ta opp lån for å betale for private frisørkurs. Søkertallene synker I 2012 søkte 980 plass på Vg2 Frisør på en offentlig videregående skole i Norge. I 2018 var det kun 587 slike søkere. Antallet frisørlærlinger synker også. Samtidig er andelen lærlinger med ungdomsrett, det vil si de som har tatt Vg2 Frisør, sunket fra 58,8 prosent i 2013 til 52,5 prosent i 2017. – Det er vanskelig å forstå at færre velger frisørutdanning siden undersøkelser viser at frisører er den yrkesgruppa som er mest tilfredse med jobben sin, sier Jacobsen. Hun frykter at stadig færre blir frisør med gratis offentlig utdanning, og at flere betaler dyre skolepenger for et halvt års kurs hos en privat arrangør. – Det er dårlig økonomi å starte karrieren med gjeld når vi vet at frisører er lavtlønnede, og i snitt kun er 11 år i yrket, sier Jacobsen. Supplement – ikke konkurrent Gro Rosland er rektor ved Frisørinstituttet i Sandnes, som siden oppstarten i 2000 har vært en av de private kursarrangørene. Felles for dem er at de ikke har egen eksamensrett, og derfor melder elevene opp til privatisteksamen på en offentlig videregående skole. Rosland oppfatter seg ikke som en konkurrent til den offentlige skolen. Hun mener de er et tilbud til framtidige frisører som ikke lenger har rett til offentlig utdanning. – Vi fikk ikke flere søkere selv om Gand videregående skole i Sandnes la ned sin frisørutdanning i 2017. Nesten alle våre elever, som har en gjennomsnittsalder på 22 år, har brukt opp rettighetene sine, poengterer hun. Skoleåret er over når vi besøker Frisørinstituttet, men en titt på elevintervjuene på skolens Facebookside, viser at elevene hadde en variert 32 temahefte-51