INNHOLD > Illustrasjon: Eva Kylland 8    TEMA: Rusomsorg 14    Offentlig uføre taper 16    Lov til å jobbe 20    PORTRETTET: Rivjern fra Ryfylke 47    Tre argumenter for høyere skatt 48    FOTOREPORTASJEN: Klipp fra verden 54    Stolte, staute og spanske 62    Historisk deltidsseier FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Hjertelag og dørkskrubb 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Havkraft bygger bærekraftig industri 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Til å spise opp Månedlige kompistreff De ansatte ved Songdalstunet undervisningssykehjem har sørget for økt velvære og livsglede for beboerne gjennom en rekke prosjekter. Gjennom kompistreff og ressursgrupper arbeider de for å øke egen kompetanse og løfte hverandre faglig. 36 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Forbilde over landegrensene Kvinnekollektivet Olea Cosméticos i Andalusia gir inspirasjon til fagforeninger, studenter og arbeidsgivere langt utenfor Spanias grenser. 54 > 2 > Fagbladet 1/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Foto: Arne Bjørndal fbaargang2008 fbseksjonHEL