SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Nye utfordringer Lærerne ved Croftholmen ser mulighetene som ligger i prosjekt til fordypning og har utviklet en bedre praksis for elevene. 30 > Langturnus I Bergen har de innført nordsjøturnus for de ansatte ved et bofellesskap. Det hadde ikke gått uten et tett og godt samarbeid. 40 > Trim erstatter ikke folk Sykefraværet blant helsearbeidere blir ikke lavere ved å be dem ta seg tid til å trimme i arbeidstida når de fra før er altfor få folk. 44 > Foto: Morten Hansen Følger opp løftene Mulighetene virker ofte større før et valg enn etterpå. – Derfor er det viktig å minne politikerne om valgløftene, mener Vidar Stang. Fagforbundet Telemark stilte ti konkrete spørsmål til alle partiene i fylket foran høstens kommune- og fylkestingsvalg. Blant temaene var om de ville øke antall læreplasser, hvordan de skulle øke rekrutteringen til pleie- og omsorgssektoren, hvordan de ville sikre kvaliteten på tjenestene, og hva de ville gjøre for å få bukt med uønsket deltid blant helsefagarbeiderne. – Ap, SV og Sp svarte etter vår oppfatning tilfredsstillende. Men vi kjenner jo politikerne. De har utrolig mye penger og fantasi før valget. Men etter valget må de sette tæring etter næring, sier leder i Fagforbundet Telemark Vidar Stang. Fagforbundet inviterte derfor fylkeslederne i de tre partiene til et møte i november for å diskutere oppfølging av valgløftene. SV og Ap møtte. – De lovte å følge opp med sine lokalpartier. Men vi kan ikke slå oss til tåls med det. Vi vil derfor invitere til nytt møte første kvartal i år for å se om løftene gjenspeiles i budsjettene i kommunene og fylket, sier Stang. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 1/2008 > 27 REDD RASERING: Hovedtillitsvalgt Pål Berdahl. Motstand mot Sykehuspartner Fagforbundets tillitsvalgte i Helse Sør-Øst raser over at sykehusene må betale i dyre dommer til Sykehuspartner samtidig som de er pålagt å spare til beinet. – Dette vil på flere områder føre til en rasering av tilbudet til pasientene og en forringet kvalitet på pasientbehandling, utviklingsarbeid og forskning ved foretakene, sier hovedtillitsvalgt Pål Berdahl ved Radium- og Rikshospitalet til Fagbladet. Alle sykehus i Helse Sør-Øst skal nå tvinges til å kjøpe tjenester i selskapet Sykehuspartner. Det ble vedtatt på styremøtet i november. Fagforbundets konserntillitsvalgt Svein Øverland prøvde å få saken utsatt fordi den ikke var godt nok utredet. Det ble ikke tatt hensyn til. Under avstemningen var Øverland den eneste som stemte imot. Nå er det sykehusene i helseregionen som må slite med økte kostnader, i en situasjon der de er pålagt å spare en milliard. En undersøkelse fra Ernst & Young som Nationen har omtalt, viser at tjenestene er blitt svindyre, samtidig som kompetansen og tilgjengelighet ikke er god nok. De økte utgiftene ved over- gangen til sykehuspartner for Rikshospitalet har vært 15 millioner kroner. På styremøtet 13. desember forlate Sykehuspartner ti millioner kroner i tillegg for sine tjenester, uten at de yter noe mer. Dette skjer i en situasjon der det er snakk om å legge ned viktige tilbud for blant annet kreft- og hjertepasientene. – Ti millioner høres ikke mye ut, men i den situasjonen vi er i, med store nedskjæringer, er det mange av klinikkene som har god bruk for disse pengene, sier Pål Berdahl, som har stemt imot å vedta budsjettet for 2008. Tekst: MONICA SCHANCHE fbaargang2008 fbseksjonHEL