AKTUELT Rekrutterer helsefagarbeidere Unge ambassadører for helsefagarbeiderfaget møter lyttende og interesserte elever. 30 patruljer reiser denne vinteren rundt og besøker 10. klasser og VG1 Helse og sosial for å øke kunnskapen om og interessen for helsefagarbeiderfaget. Nedre Telemark har to rekrutteringspatruljer som hver består av tre unge hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Stort behov Hovedbudskapet til rekrutteringspatruljen er at vi trenger flere helsefagarbeidere og at hverdagen er variert for dem som er så heldige å få arbeide med mennesker. Elevene ved Siljan ungdomsskole vet at en hjelpepleier eller omsorgsarbeider kan arbeide på sjukehjem. – Men helsefagarbeideren kan også få jobb mange andre steder, forteller Corina Aasen som selv arbeider i et bokollektiv for unge voksne med utviklingshemning. Også Marianne Prebe Gundersen, som arbeider ved Klosterskogen Brustad stopper nedlegging Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har satt en foreløpig stopper for planene om å legge ned sengeposten i Florø. Brustad har i et brev til Helse Vest bedt om en utredning av nærsjukehusprosjektet før det kan bli aktuelt å legge ned sengeposten, melder bladet Firda. Avviklingen av sengeposten i Florø skulle gi Helse Førde en gevinst på sju millioner kroner. Til sammen må helseforetaket spare inn 80 millioner kroner for å kunne gå i balanse.    KAS UNGE AMBASSADØRER: – Når elevene etter en time kan fortelle at de har fått et mer positivt syn på faget, er det en bekreftelse på at det nytter, mener Marianne Prebe Gundersen, June Teigen Løberg og Corina Aasen. vekst- og ressurssenter, en kortids- og avlastningsavdeling, og June Teigen Løberg, hjelpepleier i hjemmetjenesten, er eksempler på den faglig spennvidden. Deltid Rekrutteringspatruljen legger ikke skjul på at det er et problem å få heltidsstillinger som helsefagarbei- der. De tre har selv mellom 65 og 75 prosent stilling, men hadde foretrukket 100 prosent. – En fordel i rekrutteringsarbeidet er at både Skien og Porsgrunn har tradisjon på å opprette mange læreplasser, sier Tove Strandbakke, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Telemark. Hun opplyser at også Kragerø nå har lovet å satse på økt rekruttering og opprette flere læreplasser for elever som velger helsefag. Seksjonslederen mener også innsatsen til Aksjon Helsefagarbeider og Okos i fylket samt det gode samarbeidet de har med kommunene, bidrar til økt rekruttering. Tekst: KARIN E. SVENDSEN – Billig eldreforlik – Regjeringens eldreforlik inneholder konkrete og gode tiltak som vil bidra til å forbedre eldreomsorgen. Men det er ikke noe stort eldreløft. Det trengs mer penger og flere folk for å løse de største utfordringene, mener Kjellfrid Blakstad, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Regjeringen har inngått et forlik med Venstre og KrF om innhold og kvalitet i eldreomsorgen. – De ansatte er nøkkelen til verdighet og kvalitet i eldreomsorgen. Våre krav er faste heltidsstillinger, flere ansatte og bedre lønn for å øke rekrutteringen, slår Kjellfrid Blakstad fast.    NFH Barn på anbud Barna blir kasteballer når Bufetat kjører ensidig på pris. – Når man hele tiden må konkurrere på pris, kan man spørre seg hva det går på bekostning av, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Wilhelm Hermansen. I fjor ble det kjøpt private barnevernsplasser for 1,4 milliarder kroner. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) blir beskyldt for å kjøre tøffe anbudsrunder der pris blir overordnet kvalitet, skriver Aftenposten. – Det skal være 50/50 vekting mellom pris og kvalitet, men erfaringene fra forhandlingene er fokus på pris, pris og pris, sier generalsekretær Hedda Ibsen i Organisasjonen for Private Barnevernstiltak til avisen. – Hvis man skal vurdere dette ut fra barnets beste, er kontinuitet og forutsigbarhet noe av det viktigste. Det er noe myndighetene burde legge mer vekt på enn EØS-reglene, sier Bjørn Wilhelm Hermansen, Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Bufetat, til Fagbladet.    MoS 28 > Fagbladet 1/2008 Foto: Dag Nordsveen fbaargang2008 fbseksjonHEL