AKTUELT Må skjerpe matserveringen Alle sjukehus og institusjoner må umiddelbart sjekke rutinene for matservering etter listeriadødsfallene på Rikshospitalet, melder Helserevyen. Det går fram av et brev helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) sendte til alle helseforetakene i desember. «Sykdomsutbruddet forårsaket av listeria-bakterien har vist at det er behov for å gjennomgå rutiner for matservering ved helseinstitusjoner/sykehus med hensyn til matsortiment, håndtering og servering av mat,» heter det i Brustads brev til helseforetakene.    KAS Trenger flere i eldreomsorgen Eldreomsorgen her i landet trenger 60.000 flere ansatte og to milliarder kroner mer i året for å møte eldrebølgen de neste 20 årene. Det er prisen for å gjennomføre eldreforliket som nylig ble inngått i Stortinget, ifølge beregninger fra KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. I forliket ble regjeringspartiene enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å løfte kvaliteten i eldreomsorgen. – Problemet er at det ikke ligger én krone i vedtaket. Det er lite forpliktende. Vi har konkretisert hva dette betyr. Når tallene kommer på bordet, blir det ganske overveldende, sier Bjørn Gudbjørgsrud i KS til Dagsavisen. Regjeringen anslår i omsorgsmeldingen at Norge trenger 60.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger de neste tjue årene, nesten en dobling fra i dag. KS mener det trengs minst én ansatt for hver av de pleietrengende. Kommunale pleie- og omsorgstjenester koster i dag rundt 55 milliarder kroner i året.    KAS Tre demensfyrtårn Demensplanen skal følges opp ved undervisningssykehjemmene. Tre sykehjem er utpekt som demensfyrtårn. Sosial- og helsedirektoratet ønsker kompetanseheving på sjukehjemmene for å følge opp Demensplanen. Kroken sykehjem i Tromsø, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter i Oslo og Songdalstunet i VestAgder er alle invitert til å bli demensfyrtårn. – Vi har vært i møte med Sosial- og helsedirektoratet og blitt enige om fordeling av oppgaver, sier Sissel Skoghaug, daglig leder ved Kroken sykehjem i Tromsø. Skoghaug og hennes samarbeidspartnere ved sykehjemmet, Høgskolen i Tromsø, UNN HF og UTVIDET ANSVAR: Daglig leder Sissel Skoghaug ved Kroken sykehjem. Universitetet i Tromsø vil få ansvar for å utvikle modeller for å øke kompetansen og bedre opplæringen blant alle yrkesgrupper av ansatte. Abildsø skal samle og videreutvikle kunnskap om miljøterapi og miljøbehandling i forhold til perso- ner med demens, mens Undervisningshjemmet i Songdalen skal undersøke hvordan sjukehjemmene kan bedre arbeidet i forhold til pårørende og utvikle gode dagtilbud. I tillegg skal sykehjemmene i samråd med Nasjonalt kompetansesenter for demens og Sosial- og helsedirektoratet ha en felles strategi for å nå de overordnende målene i Demensplanen 2015. Prosjektet har fått tildelt midler for opprettelse av lokale ressursgrupper ved de tre undervisningssjukehjemmene. I tillegg skal de ansette en koordinator ved hvert sjukehjem som skal koordinere oppgavene og være et bindeledd til direktoratet og Kompetansesenteret. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Ny satellitt Foto: Håkon Wold PIONER: May Liss Sivertsen, daglig leder ved Stokka sykehjem. forskning, og at prosjektene på vårt og andre sjukehjem skal gi resultater på alle sjukehjemmene i Stavanger kommuner. Og det har jeg tro på, understreker Sivertsen. Hun står bak et pionerarbeid i forhold til rusmisbrukere ved at hun tok initiativ til å opprette landets første sjukehjemsavdeling for mennesker med rusproblemer. Og i september blir en ny intermediær avdeling åpnet. Men å bli undervisningssykehjem er også et gjennombrudd. – Dette har jeg jobbet for i åtte år, og nå er jeg litt stolt, sier hun. Hovedundervisningssykehjem- met i Helse Vest er Løvåsen sykehjem i Bergen. I tillegg til Stokka er Førde Helsetun i Sogn og Fjordane og Bjørgene omsorgssenter i Haugesund satellitter under Løvåsen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Det skjer mye på Stokka. Sjukehjemmet har landets eneste avdeling for rusmisbrukere, snart åpner de intermediær avdeling, og i desember markerte de at sjukehjemmet er blitt undervisningssykehjem for Stavanger. – Akkurat nå eksploderer det, utbryter Mai Liss Sivertsen, daglig leder ved Stokka sykehjem i Stavanger. Midt under forberedelsene til åpningen av undervisningssykehjemmet får hun melding om at Lions i Stavanger har gitt 40.000 kroner til sjukehjemmets spa-rom. Nå kan hun og medarbeiderne se fram til prosjektmidler fra fylkesmannen, kommunen, departementet og direktoratet. – Mitt høyeste ønske er at Stokka skal framstå som et ressurssenter for kompetanse og Fagbladet 1/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonHEL