De velger å tenke kre Lærerne ved Croftholmen videregående skole har valgt å bruke prosjekt til fordypning til å arbeide tverrfaglig og å gi elevene en gnist for faget. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: DAG NORDSVEEN 30 > Fagbladet 1/2008 De kommer opp skolebakken i biler og små busser. 25 elever står og venter og tar imot like mange gjester. Det er beboere på sjukehjemmet og andre brukere fra Langesund sone som i dag kommer på besøk til Croftholmen videregående skole utenfor Stathelle i Telemark. Elevene på VG1 helse- og sosialfag har valgt Trivsel for eldre som prosjekt til fordypning, og dagens besøk er en del av prosjektet. Alle elevene følger en gjest hver over gårdsplassen og opp trappene til det som kanskje er landets mest idylliske skole. I peisestua like innenfor vindfanget danner stolene en hestesko med bålet på peisen som midtpunkt. Rolf Enger, norsklærer ved skolen, ønsker velkommen når alle er vel plassert, og gjester og vertskap har fått anledning til å hilse på hverandre. Enger gir en oversikt over skolens og bygningens historie. De fleste har trolig hørt om denne herskapsboligen som har stått her siden 1895, men alle har neppe vært her før. Tverrfaglig Prosjekt til fordypning på Croftholmen innebærer både samarbeid mellom skole og lokalsamfunn, og samarbeid mellom helse og sosial og andre linjer på skolen. Mens norsklæreren har holdt foredrag og noen av elevene har underholdt, har elevene fra kokke- og servitørlinja laget i stand varm lunsj og dekket bord til godt over 50 mennesker. Så når gjester og elever beveger seg fra peisestua og inn i spisesalen, kan de sette seg til nydelig dekkete bord og nyte duften fra kjøkkenet. Herfra kommer åtte servitører med to store hvite tallerkener hver. Etter at hoved- fbaargang2008 fbseksjonHEL