«Vi trenger mennesker som tenker med hodet, føler med hjertet sitt og som vil jobbe med hendene.» GUNN TURID AAKRE kjempeflott at vi med våre prosjekter kan bidra til å redusere skillet mellom elevene på helse og sosial og brukerne. God rådgivning Gunn Turid Aakre vil gjerne få flest mulig elever til å tenne på helse- og sosialfaget. Og da er det viktig å ha med seg rådgiverne på ungdomsskolene. Hun betrakter det lokale veilederutvalget som samler alle veilederne fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Grenlandsområdet, som et nyttig verktøy for å bedre rådgivningen i ungdomsskolen. – Rådgiverne på ungdomsskolene vet etter hvert mer og mer om helse- og sosialfag, men det kan alltid bli bedre. Vi kan ikke forvente at de vet like mye om alle yrker. Da er det svært viktig å ha et felles forum hvor vi kan orientere hverandre, og hvor vi fra videregående kan orientere om hvilke tilbud vi har. Jeg synes også det er fint om elevene på ungdomsskolen kan bli kjent med vårt fag gjennom programfag til valg. Aakre mener god rådgivning i for- hold til helse- og sosialfag legger vekt på de mange mulighetene denne fagutdanninga gir. – Folk flest har en forestilling om at helsefagarbeideren skal arbeide på sjukehjem. Og at der går det i stell og bleieskift. Men dette er jo bare ett av pasientens basale behov. Helsefagarbeidere arbeider jo også med ulike dagtilbud, og behovet innen psykiatri er økende. En del arbeider med barn, funksjonshemmede og utviklingshemmede. Og de som arbeider innen hjemmetjenesten, møter jo hele spekteret av mennesker som har behov for en eller annen form for hjelp. Aakre understreker at også arbeidet innen eldreomsorgen er svært variert. – I tillegg til vask og stell er det viktig at vi bidrar til at eldre mennesker får dekket sosiale og psykologiske behov, at de får komme ut og oppleve natur, musikk og møte unge mennesker. Hode, hjerte og hender Croftholmen har i dag 85 elever på VG1 helse og sosial. 40 av disse har valgt helsefagarbeiderlinja, og Aakre håper at mellom 30 og 35 av disse går videre på VG2 helsefagarbeider. – Utdanninga gir en ballast med kommunikasjon, refleksjon, omsorg, respekt og empati. Dette er viktig kunnskap for alle uansett hva vi velger å arbeide med seinere i livet. På spørsmål om hva slags egenskaper elevene bør ha for at de skal rådes nettopp til helse og sosial, svarer rådgiveren at det nok er en fordel at de unge har et ryddig forhold til rusmidler, at de har evne til omsorg og til å ta vare på seg selv og andre mennesker. – Men jeg er overbevist om at det ligger mange gode egenskaper i alle mennesker, og at de fleste har muligheter til å utvikle seg til gode omsorgspersoner. Skolen skal hente fram det beste i elevene, men det er ingen selvfølge at eleven blir en god omsorgsperson av å gå her. – Mange har en oppfatning av at programfaget helse- og sosialfag er en praktisk linje med lite teori. Dette er feilinformasjon, vi trenger faglig oppegående elever. STILIG: Stig Magnus Skaugård (t.v.), Tom Aron Bryngård, Ann-Kristin Broke-    MANGE MUNNER: Lise Charlotte Andersen, Ole Kristian Gundersen og de andre kokkeeleland (bak) og de øvrige servitørelevene sørger for levering med stil.    vene har det hektisk på kjøkkenet før 25 gjester og like mange elever skal ha formiddagsmat. 32 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL