Vellykket deltidsprosjekt Avdeling II på Namsos sykehjem har ryddet opp i deltidskabalen. Resultatet er redusert sykefravær og økt trivsel. Tekst og foto: KJETIL S. GRØNNESTAD Både små deltidsstillinger og høyt sykefravær kan det gjøres noe med. Bente Braateng, mener leder ved avdeling II på Namsos sykehjem, og økte grunnbemanningen med en 50 prosent stilling i et år. – Allerede da merket vi at sykefraværet sank, forteller Bente Braateng. I januar 2005 ble de ansattes deltidsprosent kartlagt, hvilken deltidsprosent de ønsket, og om de kunne tenke seg å arbeide mer i helgene. – Da «Deltidsprosjektet» startet i januar 2006, ble grunnbemanningen økt med 1,4 stilling. Det var ingen nyansettelser, men de som ville fikk høyere stilling under forutsetning av at de jobbet fire–fem helger mer i året. Tidligere jobbet de fire av tolv helger i – Vi kan faktisk få mer fri av å jobbe i større stilling. Vi slipper å ta ekstravakter for å få en stor nok stilling til å leve av. Det blir mer forutsigbart, og vi Lisbeth Wold, nestleder i administrasjonen. Deltidsprosjektet Det hele startet med et sykefraværsprosjekt for fire–fem år siden. Dette resulterte i at sykehjemmet i 2004 turnusen, nå er det fem av tolv, forteller Braateng. De som vil kan jobbe heltidsdager i stedet for sekstimersvaktene de hadde før. De kan altså jobbe mer, uten å måtte jobbe flere dager. Antall helgestillinger under 40 prosent er redusert fra 12 til 6. Ingen av de seks gjenværende deltidsstillingene er uønska, og er hovedsaklig besatt av studenter. Sykefraværet – Vi har lavest sykefravær på hele sykehjemmet, sier Braateng fornøyd. – I fjor var sykefraværet på bare seks prosent, og ingenting skyldtes jobben. kan bestemme over egen fritid. Det øker trivselen, mener Braateng. Også beboerne er fornøyde. – Nå vet de hvem som er på jobb, og når. Også for dem blir dagen mer forutsigbar, sier Braateng. Kostnader De årlige økte kostnadene er ikke på mer enn rundt kr 150.000 kroner, ifølge Lisbeth Wold. Årsaken er at den økte grunnbemanningen på 1,4 stilling delvis er finansiert av avdelingens budsjett til syke- og helgefravær. Men når grunnbemanningen er høyere, blir behovet for å leie inn dyrt ekstrapersonell mindre. BEDRE FOR ALLE: Humøret er på topp på avdeling II. Bodil Sand forbereder matserveringen mens sykepleiestudent Gro Bjørnsen ser til en beboer. Fagbladet 1/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonHEL