KURS Praktisk lederutdanning Bachelor: Husøkonomi og serviceledelse Lyst på en spennende og variert karriere som leder? Med Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse, har du mange mulige arbeidsplasser:    boligplattformer i Nordsjøen    passasjerskip    norske virksomheter i utlandet    helsesektoren    offentlige institusjoner    hoteller serviceforetak    store bedrifter i Norge. Les om studiet på www.hiak.no/hus Ta en lederutdanning hos oss! Kjøkkensjef i magen? Bachelor: Kostøkonomi, ernæring og ledelse Med bachelor i Kostøkonomi, ernæring og ledelse, kan du ha lederansvar i storhusholdninger og institusjoner. Dette omfatter faglig ansvar på avdelingsnivå for måltid og kosthold, kvalitetssikring og ernæringsmessige forhold, økonomi og personal. Noen typiske arbeidsplasser:    helsesektoren    Forsvaret    catering kantiner    offshore    hotell- og restaurantbransjen. Les om studiet på www.hiak.no/kost • Dagklasser    • Kveldsklasser    KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 Helsedirektivet utsatt EUs arbeid med et helsedirektiv er utsatt til våren 2008, etter mye motstand. – For oss som jobber for bedre kvalitet, og mot mer markedstenkning er dette en seier, sier leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad Formålet med direktivet er å skape et indre marked for helse, og innføre fritt sykehusvalg innenfor EU. – Spørsmålet er om det blir et fritt sykehusvalg eller fri sykehustvang. Hvis en operasjon er billigst i Slovenia – blir vårt reelle valg å gjøre operasjonen der i morgen, eller på lokalsykehuset om to og et halvt år? spør hun. – Helse var opprinnelig en del av tjenestedirektivet, men ble tatt Kjellfrid Blakstad ut som en del av et kompromiss mellom den kristelig-demokratiske og sosialdemokratiske gruppa i EU-parlamentet.    NFH Krever lang- siktig plan Fagforbundet krever en langsiktig plan for bruk av institusjoner i offentlig regi. – Hvis målet er å trappe ned bruken av private aktører, må ikke staten bygge ned sitt eget tilbud. Fagforbundet er også opptatt av at det ved vold mot ansatte i barnevernet opprettes en egen sakkyndig nemnd i tilfeller der ansatte blir beskyldt for seksuelle overgrep.    MoS 34 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL