Gumpen underviste sine kolleger, og    GRUER SEG: > UNDERVISNINGSSYKEHJEM Sosial- og helsedirektoratet godkjenner hovedundervisningssykehjemmene.. Alle helseregioner har ett hovedundervisningssykehjem. Helse Nord har to, da det er opprettet et eget i Karasjok som har særskilt fokus på den samiske befolkningen. I tillegg har følgende sykehjem status som hovedundervisningssykehjem: • Kroken sykehjem i Tromsø • Songdalstunet i Songdalen, Vest-Agder • Søbstad sykehjem i Trondheim • Løvåsen sykehjem i Bergen • Abildsø bo- og rehabiliteringssenter i Oslo En viktig oppgave til et hovedundervisningssykehjem er å bidra til å opprette satellittundervisningssykehjem i de andre fylkene i helseregionen. de fikk oppdatert rutinene på tannstell. – Både ressursgruppene og kompistreffene bidrar til å heve kompetansen vår og forbedre tjenestene, mener Janne Slotte. – Sykepleiere, faglærte og assistenter er med i ressursgruppene og på kompistreffene. Alle får samme tilbud om å delta i prosjekter, og ufaglærte blir også stimulert til å ta en utdanning. På kompistreffene er det hjelpepleiere og sykepleiere som underviser kollegene. De fleste gruer seg på forhånd, men alle vokser på å stå fram og formidle det de selv kan og brenner for, sier Slotte. Velvære Inne på et av rommene på langtidsavdelingen får Evelyn nyte godt av arbeidet til ressursgruppa for velvære. Hjelpepleierne Berit Hauger og Unni Rypås har hentet inn tralla med sminke- og hudpleieprodukter. Pleierne gir en enkel manikyr og vasker og ruller håret. – Nå skal vi klippe og file neglene. Etterpå skal vi legge en dagkrem i ansiktet, forteller de to pleierne. – Mange av de kvinnelige beboerne har aldri brukt sminke, så vi er veldig forsiktig med det. Men en diskret leppestift gjør seg når leppene med alderen blekner. Neglelakk i duse farger er også populært selv om mange av damene aldri før har brukt det, sier Hauger og Rypås. – Alle gruer seg litt når de skal undervise kollegene, men det går greit, og vi vokser på det, sier tillitsvalgt Janne Slotte. Både før og etter at omsorgssenteret i 2005 fikk status som hovedundervisningssykehjem for Helseregion Sør, har ledelse og ansatte gjennomført en rekke prosjekter for å heve kvaliteten på tjenestene. Ressursgrupper De ansatte ved Songdalstunet har dannet ressursgrupper ut fra interesse. – Gruppene arbeider med tema som deltakerne brenner for, og det er gjennomført prosjekter innenfor mange ulike felt. Vi har blant annet ressursgrupper på tannhelse, kultur, estetikk, velvære, terminal pleie og demens, forteller Slotte. De fleste ressursgruppene består av fire til seks ansatte. Hjelpepleier og plasstillitsvalgt Kirsten Try Gumpen er leder av ressursgruppa for tannstell, og har fått opplæring av tannpleier. Siden har hun videreformidlet sine kunnskaper til de øvrige pleierne og sørget for at alle de 19 langtidsbeboerne har hvert sitt tannkort og får stelt tennene både morgen og kveld. – I 2005 og 2006 ble det satt av en liten pott med såkalte frie midler. Ressursgruppene kunne søke på penger herfra for å gjennomføre små prosjekter som kom brukerne til gode. Gjennomførte prosjekter har blant annet vært gitarkurs, erindringsrom, velvære på hjul og musikkprosjekt. Kompistreff Siste onsdag i måneden møtes de ansatte til kompistreff hvor de oppdaterer hverandre. Det var blant annet på et av kompistreffene Kirsten Try Enkelte av beboerne er helt ned i    > Fagbladet 1/2008 > 37 fbaargang2008 fbseksjonHEL