av utgiftene til materiell gjennom forbundet. – Og vi ønsker jo også at videreutdanning skal gi fordeler i lønnsforhandlinger, sier helse- og sosialsjefen. Kultur for å støtte Videreutdanning, prosjekter og nettverksarbeid krever ressurser som ikke alltid blir erstattet av vikarer. – Vi har kultur for å avlaste og støtte hverandre når det trengs. Vi er blitt ganske kreative og løsningsorienterte, og da er det mye som går, sier Janne Slotte. Som eksempel på evnen til å se muligheter, nevner hun pleieren som en dag med redusert bemanning, gjorde bruk av beboernes egne ressurser. – En av dem er glad i å lese, og hun leste høyt for de andre. Resultatet ble at pleieren som hadde hatt ansvaret for litt for mange beboere, kunne gå hjem med en følelse av å ha gjort en god jobb. Og tenk, en vandrer satt stille i to kapitler. VELVÆRE: – Vi steller hud, hår og negler, forteller Berit Hauger og Unni Rypås. Evelyn ønsker å få smurt ansikt og hender. Kompetanseheving Alle hovedundervisningssykehjem samarbeider med et universitet eller en høgskole. Songdalstunet samarbeider med fakultetene for helse- og idrettsfag, kultur og ikt ved Universitetet i Agder. For at flest mulig sykehjem skal nyte godt av ny kunnskap og ny kompetanse, koordinerer hovedundervisningssykehjemmet arbeidet i flere nettverk: stunet samarbeider med en del andre kommuner i Agder for å utvikle sykehjemmene i alle kommuner. Mange tiltak omfatter alle kommunene i agderfylkene som Songdalstunet har avtale med. Referansegruppe: Hovedundervisningssykehjemmet administrerer også en referansegruppe på enhetsledernivå hvor alle kommunene er representert. i den enkelte kommune danner nettverk, hvor medlemmene melder inn behov og ønsker for temadager som hovedundervisningssykehjemmet arrangerer. Fagnettverk: Songdalstunet koordinerer videre arbeidet i kompetansenettverk innen avgrensede fagfelt, som for eksempel nettverk for lindrende behandling i regionen. Interkommunalt samarbeid: Songdal- Kompetansenettverk: Fagutviklerne Fagbladet 1/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL