MANNSYRKER: Ansatte i Nordsjøen har alltid jobbet langturnus. flyt, og etter hvert som vi blir bedre, vil ting løse seg opp. Opplæring er også en utfordring. På den annen side har Mildevegen ingen turnover. Og når nye stillinger lyses ut, er det mange søkere. – Totalvurderingen er positiv, slår Beate Kristin Lilleheil fast. Solveig Tefre erkjenner at de som jobber i nordsjøturnus melder seg ut av livet den uka de er på arbeid, men hun sier likevel at det har gått veldig greit å tilpasse seg ordningen. Det kom imidlertid som et sjokk da de ansatte første gang ble innkalt på tilkallevakt. Seks av friukene i løpet av et år må de ansatte være tilgjengelig som tilkallevakt, som en følge av at turnusen gir et underskudd på 203 arbeidstimer i løpet av et år. Tilkallevakten brukes blant annet til å dekke opp sykefravær. – Til å begynne med var det en loja- POSITIVE: Tillitsvalgt Solveig E. Tefre (t.v.) og leder Beate Kristin Lilleheil diskuterer ordningen med nordsjøturnus ved Mildevegen bofellesskap. > Fagbladet 1/2008 > 41 hver fjerde uke. Det går ut over informasjonsflyten og progresjonen, og de ansatte går glipp av mye i den daglige utviklingen. Derfor har behovet for skriftliggjøring økt. Samtidig har det å være primærkontakt blitt en utfor- dring etter at den nye turnusen ble innført. – Den røde tråden kan forsvinne noe. Derfor har vi blant annet innført en møtedag hver femte uke for gruppene. Det dreier seg om informasjons- fbaargang2008 fbseksjonHEL