SEKSJONSLEDER Landskonferanse Landskonferanse i Seksjon helse og sosial (SHS) finner sted fra 6. til 8. oktober 2009 på Gardermoen. De andre seksjonene avholder sine landskonferanser samtidig samme sted. Deler av programmet kan være felles etter nærmere avtale mellom seksjonene. SHS-styret vil senere fastsette programmet for landskonferansen.    KES Plogspiss Som del av en stor organisasjons- og evalueringsprosess i Fagforbundet skal det gjennomføres et underprosjekt med plogspissyrker i alle seksjoner. Hver seksjon skal velge to yrkesgrupper, en fra videregående nivå og en yrkesgruppe med høgskoleutdanning. Seksjon helse og sosial (SHS) har valgt å fokusere på helsefagarbeidere og sjukepleiere. Førstnevnte yrkesgruppe omfatter også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Målene med underprosjektet er å sikre at det yrkesfaglige arbeidet gjennom seksjonene får forståelse og gis status i fagforeningene slik at seksjonsarbeidet blir styrket på alle nivåer. En suksess i forhold til de valgte yrkene vil gi inspirasjon for videre arbeid med andre yrker. Seksjonen vil gi yrkesfaglige tilbud i form av kurs, fagdager og materiell beregnet spesielt på disse to yrkesgruppene. Underprosjektet skal vare fram til sommeren 2009.    KES God pleie til eldre med minoritetsbakgrunn SHS har takket ja til å delta i referansegruppa for eldreprosjektet Improvement of Life Quality for Elderly Minorities within health, nursing and care in Europe. Studieforbundet Folkeuniversitetet og stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet vil utarbeide kursmoduler for elever i videregående skole, fagskole og internopplæring av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten med utdanning på videregående skoles nivå innen helse og ernæring. Målet med prosjektet er å øke kompetansen blant ansatte i helse- og omsorgssektoren i forhold til å gi god pleie til eldre med minoritetsbakgrunn. Petter Johansen, leder i Faggruppe 1 for ernæringsfagarbeidere i Fagforbundet, vil representere SHS i referansegruppa for prosjektet. Referansegruppa vil også ha representanter fra utdanningsmiljøet og fra noen sjukehjem.    KES Høgskole for ambulansepersonell Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) ynskjer eittårig utdanning på høgskolenivå for ambulansepersonell. Utdanninga bør vere formalisert og studiepoenggjevande, meiner direktoratet. Kjellfrid T. Blakstad, leiar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, er glad for vedtaket. – Formalisering og kvalitetssikring av utdanning er viktig innan helsetenestene. Vi ynskjer at ambulansepersonell skal sikrast vidareutdanning i samsvar med dei krava tenestene stiller, seier ho i ein kommentar til høyringsnotatet frå Shdir. HA De vergeløse I 1938 kom Gabriel Scotts «De vergeløse». Det er historien om barna som ble «satt bort» på Flugum gård. Scott skrev sjøl til sin forlegger Harald Grieg i Gyldendal Norsk Forlag at «Den indeholder (i romanform) en voldsom anklage mot samfundet og alle de medskyldige, som sitter med hændene i fanget og tier». Boka skapte bruduljer. Selv om tidene med fysisk mishandling, slavearbeid og utbytting som boka beskriver er forbi, er det ingen grunn til å slutte å la seg opprøre over behandlingen av barnehjemsbarn i Norge. Det er få ting som opprører meg mer enn når penger og KJELLFRID T. BLAKSTAD «Barnehjemsplasser er et offentlig ansvar, de skal ikke privatiseres – de skal ikke ut på anbud.» byråkrati går foran hensynet til ungene våre. I dette tilfellet de ungene som har det aller tøffeste utgangspunktet. Disse ungene har blitt forlatt, sviktet og kan allerede fortelle nok hjerteskjærende historier for en livstid. Barnehjemsbarna trenger langsiktig hjelp og stabile relasjoner. De trenger all den tid, omsorg og penger storsamfunnet kan kaste etter dem. Isteden blir institusjonene der de bor satt ut på anbud. De blir kasteballer i et system som setter pris over trygghet, langsiktighet og innhold. Barna betaler prisen for at vi skal slippe billigere unna. Politikerne skylder anbudspraksisen på EØS-avtalen. Det kan de ikke lenger. Professor Hans Petter Graver slår fast at barnevern ikke er tjenester slik begrepet forstås i EØS-avtalen. Dermed trengs det ikke anbudsrunder. Den rødgrønne regjeringa har gått høyt på banen mot privatisering. Her har den muligheten til å vise at den mener alvor. Sett foten ned, ta ansvaret og si: Barnehjemsplasser er et offentlig ansvar, de skal ikke privatiseres – de skal ikke ut på anbud. 46 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL