DEBATT skrive mine rapporter og brev på en utrangert datamaskin og en skriver som virket delvis, før den brøt helt sammen. Nytt utstyr fikk jeg ikke. Intranettilknytning, så jeg kunne nyte godt av informasjonssystemet bedriften hadde opprettet, var utelukket. Dette er bare et par løsrevne, men representative eksempler. Brev til ledelsen som påpekte uholdbare forhold, som også beboerne led under, ble sjelden besvart og aldri fulgt opp på en måte som løste problemene. Jeg har hørt at man på andre arbeidsplasser følger opp sine ansatte, gir veiledning og kanskje ros etter traumatiske opplevelser som at en beboer knuser vinduer og inventar så man må rykke ut midt på natta, eller at vannledningene springer lekk på nyttårsaften så man pådrar seg urinveisinfeksjon av strabasene, eller man må få døra brutt opp til en beboer som man finner død i leiligheten. Noen ledere hopper i slike tilfeller over det man har gjort riktig, for å slå ned på det man har gjort galt, hvis de da ikke signaliserer hvilken betydning den ansatte har, ved å forbigå det hele i knusende taushet. Andre steder går visstnok også invitasjonene om å delta på julebord til alle medarbeidere. Men fravær av et godt psykososialt miljø er neppe nok til å påberope seg brudd på arbeidsmiljøloven, heller ikke langvarig psykisk mobbing; domstolen reagerer visstnok først når mobbingen blir fysisk. I brevet der arbeidsgiveren avslår mine krav, står det: «Vi viser til ditt krav om økonomisk kompensasjon for påstått kritikkverdige handlinger og unnlatelser fra arbeidsgivers side under ditt ansettelsesforhold. Vi har gjort visse undersøkelser i anledning dine påstander. Ditt krav synes i hovedsak å springe ut av din uenighet over tid om flere organisatoriske, budsjettmessige og driftsmessige forhold i den aktuelle organisatoriske enheten. Vi kan ikke se at det er grunnlag for noen kritikk mot arbeidsgiver i den anledning. Vi mener også å ha håndtert ditt sykefravær på korrekt måte.» En noe merkelig oppsummering av den korrespondanse og de journaler jeg sitter inne med, og av det faktum at det så å si ikke ble stilt vikarer under mine lange sykefravær og ferier. På skjemaet med blant annet spørsmål om hvorfor den ansatte ikke ble fulgt opp under sin sykeperiode, i henhold til reglene om inkluderende arbeidsliv, går svaret «Ikke aktuelt» igjen som standardformulering. Brevet fra direktøren er selvsagt heller ikke noe særlig til sluttattest. Jeg lever lenge på den takknemlighet jeg har fått fra mine egentlige oppdragsgivere, beboerne, men det er likevel vanskelig å leve med en slik avslutning på en lang yrkeskarriere der jeg har investert mye av meg selv. samtale der man kunne se hverandre i øynene, og der det ble lyttet – begge veier – ville det kanskje ikke vært påkrevd med et brev av den typen som er sitert ovenfor. Evnen til konfliktløsning er en god målestokk på hva slags ledere det er på en arbeidsplass. Noen steder finner man dessverre ikke denne evnen verken på mellomledernivå eller på toppen. Men for å ha evne til å bedre arbeidsmiljøet må man kanskje ha vilje til det. Det forutsetter også vilje til å vise medarbeiderne respekt – respekt for de erfaringer de har og det engasjement de viser, og ikke bare for deres stilling og rang i systemet. (Innlegget er forkortet. Red.) sammen 97 kroner i måneden. OUO-kontingenten utgjør av dette 21 kroner. 252 kroner i året er ikke all verden, men prinsippet som ligger i OUO-kontingenten er merkverdig. De med lavest inntekt får den høyeste kontingenten i forhold til inntekta. Det må være bedre å justere den prosentvise kontingenten for alle med for eksempel 0,05 %. til 1,5 % av brutto lønn. Saken blir ikke bedre av at det er et tak på den prosentvise kontingenten for høgtlønnte medlemmer i Fagforbundet. De som tjener over 28.083,40 i måneden, betaler maks 407 kroner per måned. Maksimal kontingent for de forholdsvis høytlønnte i vårt forbund er 504 kroner i måneden. Denne øvre grensa skal riktignok justeres noe opp 1. mars i 2008. Vi praktiserer alså den merkverdighet at en assistent i halv stilling med måndeslønn på ca. 11.000 betaler ca. 256 kroner eller 2,33 prosent av lønna i kontingent inkludert forsikringer, mens en med årslønn på 450.000 betaler 504 kroner per måned eller ca 1,35 prosent av månedslønna i kontingent inkludert forsikringer og OUO-kontingent. Er dette kontingentsystemet en «arbeidsulykke» fra landsmøtet, eller er det et uttrykk for en bevisst politikk? Helge G. Galtrud, Fagforbundet Lillehammer > ORGANISASJON Urettferdig kontingent så I forbindelse med at foreningene nylig mottok rundskriv om maksimums- og minimumskontingent for 2008, kom jeg til å tenke på det for mange ukjente begrep OUO-kontingent. Denne kontingenten finansierer bl.a. Fagforbundets utmerkede utdanningsstipend. Alle medlemmer betaler et fastbeløp, uavhengig av inntekt for Kollektiv Hjem, Fagforbundets stønadskasse og OUO-kontingent på til Sykehuset påpeker også at har hatt konflikter med flere mine medarbeidere, og uten gå inn på årsakene til disse hevdes det at jeg selv har ansvaret eller skylden for konfliktene. Enkelt og greit – og ganske injurierende. Det er nettopp årsakene til konflikt jeg om og om igjen har prøvd å få arbeidsgiveren til å interessere seg for, men for døve ører og sjelden med svar på brev som er sendt. Økonomisk kompensasjon er ikke mitt hovedanliggende. Jeg ønsker å sette søkelys på et problem som rammer mange flere som blir utsatt for arrogante arbeidsgivere i et mer og mer umenneskeliggjort yrkesliv. Jeg mener å ha vist at jeg kan samarbeide når jeg opplever et minimum av gjensidig respekt. Hadde jeg vært invitert til en Bjørn Haug jeg av å Indian restaurant    Karl Johans gate 18C    www.jaipur.no • Nyåpnet, fantastisk beliggenhet, sober og moderne • Komfortable priser og høy kvalitetsmat. Forrett: fra kr 49,– Hovedrett: fra kr 99,– Bordbestilling: Tlf: 22 42 53 11 Mob: 450 35 043 Fax: 22 42 53 12    995 88 496    E-mail: post@jaipur.no Fortell hvor du har sett annonsen, så får du en overraskelse! Fagbladet 1/2008 > 59 fbaargang2008 fbseksjonHEL