Rivjern fra Ryfylke Det er ikke så rart at mannen til Magnhild Meltveit Kleppa har blitt flink til å stelle heime. Tekst: CATO FOSSUM Foto: GREG RØDLAND BUICK – DET VAR ... Ja, koss var det, då? Ehh... Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa er ikke den som leter etter ordene. Ikke legger hun inn lange pauser i timeplanen, heller. Hun har 30 års fartstid fra norsk partipolitikk, og er kjent for å forberede seg godt til møter med journalister, etter sigende med ferdige formuleringer. Men nå nøler hun. Denne desembermorgenen har hun delt ut matpakker, kringler og kaffe til bostedsløse og rusmisbrukere hos Frelsesarmeen – i to og en halv time. Før hun tar imot til intervju på sitt statsrådskontor, må Kleppa «ordne seg litt» i ti minutter: Møtet har nok gjort inntrykk. – Men det var oppløftende, jeg må si det. Frelsesarmeen gjør en fantastisk jobb. Og møtet understreket at folk som sliter har ulike behov: Noen skal i behandling, andre har vært der. Men for å si det med store bokstaver: Hvis ikke folk har et trygt sted å bo, et hjem å organisere livet sitt ut fra, kan Bjarne Håkon Hanssen rope til han blir blå om kvalifiseringsstøtte, sier Kleppa, og ler høyt og hjertelig av sin egen vittighet. Før hun legger til at hun selvsagt støtter regjeringskollegaens tiltak for å få sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. – Men det passer ikke for alle. STATSRÅDEN BURDE vite nok både om hverdagen i norske kommuner og fattigdomsbekjempelse. Hun har 20 år bak seg som lærer, og startet sin politiske karriere i husmorlaget på Hjelmeland i Ryfylke, der hun jobbet aktivt for kommunens første barnehage. Så fulgte verv på rekke og rad: Plass i kommunestyre og fylkesting for Senterpartiet og leder for helse- og sosialstyret i kommunen. Kleppa har vært nestleder i partiet, ledet kommunalkomiteen på Stortinget i fire år, og som statsråd i Bondevik 1-regjeringen la hun fram ei utjamningsmelding som satte søkelys på de økende sosiale forskjellene i Norge. – Anne Enger Lahnstein, som har vært et politisk forbilde for meg, mente at de beste løsningene for landet ligger i skjæringspunktet mellom sentrum og venstre. Det er jeg veldig enig i. I så fall burde samarbeidet mellom Fagforbundet og Senterpartiet passe henne godt? – Ja, vi har flere felles tilnærminger; satsingen på fellesskapet og gode offentlige tilbud i kommunene. Dessuten tror jeg at Kvalitetskommuneprogrammet blir en viktig fellesarena der politikere, ansatte og arbeidsgivere kan utvikle gode kommunale tjenester, sier Kleppa. Selv er hun vant til å finne politiske kompromisser. Hun har fulgt Senterpartiet fra borgerlig støtteparti, via sentrumsregjering til dagens rødgrønne koalisjon, og hun var en nøkkelperson i Soria-Moria-forhandlingene. «Solid», «pålitelig» og «kvassere enn hun kan gi inntrykk av» er karakteristikker som går igjen blant kolleger og mediefolk. Som rikspolitiker har hun engasjert seg i alt fra asylbarn, lokalsjukehus og ungdomsboliger til målsak og mot vold mot kvinner.    > Magnhild Meltveit Kleppa PORTRETTET Alder: 49 år Stilling: Kommunal- og regionalminister Aktuell: Ny statsråd for Senterpartiets hjertesaker. Har også fått Terra-saken på sitt bord. Fagbladet 1/2008 > 21 fbaargang2008 fbseksjonKIR