AKTUELT Avviste privatiseringsplaner Enklere å etter- forske overgrep Barnevernet skal få tettere kontakt med politiet etter hvert som ordningen med barnehus blir landsdekkende. I midten av desember åpnet barnehus nummer to på Hamar. Huset skal ta imot barn fra Oppland, Hedmark, Oslo og deler av Akershus som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Både avhør, undersøkelser og behandling skal foregå på huset. Det legges til rette for tettere samarbeid mellom barnevern og politiet. Bergen var i november først ute med å få barnehus. I 2008 kommer tre til, slik at sentrene blir landsdekkende. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN Barnehagene i Tofte på Hurum som sto i fare for å bli privatisert, ble reddet takket være helomvending fra Fremskrittspartiet. Hurum kommune forkastet et forslag om å privatisere to av kommunens barnehager etter at Frp foretok en U-sving i siste sekund og stemte sammen med Ap, SV og Sp. Aksjoner Et tjuetalls barnehageansatte og andre tilhørere var nær ved å slippe applausen løs da Frps holdningsendring ble kjent like før avstemning i saken, skriver Drammens Tidende. Frp var opprinnelig et av de partiene som sto bak forslaget, sammen med Høyre, KrF og Venstre. Fagforbundet og Utdanningsforbundet aksjonerte og drev lobbyvirksomhet mot privatiseringsplanene forut for kommunestyrebehandlingen. Politisk streik og 350 ansatte, foreldre og barn i fakkeltog til Tofte sentrum gjorde inntrykk. – Oppmøtet i fakkeltoget var veldig bra. Og selvfølgelig er det virkningsfullt når små barn roper Bedre for de yngste I desember åpnet Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Dermed overtar barnevernet omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Dette er første etappe i at alle enslige mindreårige asylsøkere kommer under barnevernets omsorg. Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen at barnevernet skulle overta dette ansvaret. I desember flyttet 22 enslige mindre- «Vi vil ha barnehagen vår», sier tillitsvalgt Sølvi Hyttebakk i Fagforbundet til Fagbladet. Kampen ikke over Rådgiver i Fagforbundets omstillingsenhet, Bjørn Kristian Rudaa, var til stede under aksjonen og den etterfølgende debatten på Folkets Hus. Han sier til Fagbladet at mange av spørsmålene under debatten var vinklet på at folk var fornøyd med virksomhetens drift slik den er i dag, og ikke ser behovet for privatiseringsplanene. Selv om Frp stemte sammen med de rødgrønne mot privatisering av to barnehager i denne årige asylsøkere (EMA) fra Vårli asylmottak i Moss til barnevernets nye omsorgstilbud på Eidsvoll. Flere av de ansatte ved Vårli er nå ansatt ved Eidsvoll, slik at barna har kjente voksne å forholde seg til i en overgangsfase. Omsorgssenteret skal kunne ta i mot 30 barn. Tanken er at god omsorg kombinert med en styrket utredning av barnas situasjon og behov også skal gjøre det lettere å gi et tilpasset tilbud når barnet skal bosettes. Den største gruppen enslige mindreårige asylsøkere er over 15 år, og departementet skriver i en pressemelding at de tar sikte på å gi disse et tilsvarende tilbud i 2009. Tekst: MIA PAULSEN AKSJON: Fakkeltog i Hurum mot privatisering av to barnehager ga resultat. omgang, klarte partiet likevel i følge Drammens Tidende å få ordføreren og Ap med på at privat drift av barnehagene i Hurum skal utredes. Tekst: SANDRA LILLEBØ og MONICA SCHANCHE KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 Dagklasser • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 1/2008 > 29 Foto: Torbjørn Endal fbaargang2008 fbseksjonKIR