SMÅ FILMSKAPERE: Barn i Rygin barnehage forklarer fornyingsminister Heidi Grande Røys hvordan de lager animasjonsfilm av Tornerose. Kreativ med digitale verktøy Dette er utrolig imponerende! utbryter fornyingsminister Heidi Grande Røys på besøk i Rygin barnehage i Oslo. De satser på at barn får utfolde seg kreativt med nye, digitale verktøy. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: BO MATHISEN synes det er stas at Rygin barnehage får oppmerksomhet for satsingen sin. – Vi legger vekt på at barna skal få være skapende, og ikke bare passive brukere av dataspill, sier Kanestrøm. For bare to år siden kunne hun lite og ingenting om digital teknologi. Nå er hun opptatt av å øke kompetansen både hos seg selv og de ansatte som skal veilede barna. –Vi skal ikke være en IKT-barnehage, men dette skal være et supplement til den øvrige aktiviteten, sier styreren. 30 > Fagbladet 1/2008 I Rygin barnehage tegner barn helt ned til to år på dataskjermer og bruker web-kamera, skanner kosedyret sitt, og bruker gulrøtter og bananer som innslag i bildene sine. Fireåringene Emma Reichborn, Amalie Marhaug og Ida Abrahamsen har laget animasjonsfilm om Tornerose: – Først tegnet vi på pc. Så skannet vi det inn, så lagde vi et slott, tegnet blomster og gresset. Så lagde vi film av det. Etterpå tegna vi Tornerose og heksa, og lagde film av det, forklarer Emma, og det var veldig lett å lage den, forsikrer hun. Skapende barn Før jul fikk denne pionerbarnehagen besøk av fornyingsminister Heidi Grande Røys. Hun hadde med seg et flunkende nytt digitalt kamera i gave. – Dette kan dere ta bilder med også når det regner, og til og med vaske det under springen, sa Grande Røys til barnehagebarna. Styrer Ann Ingjerd Kanestrøm PÅ KORNET: Nye og uvante bilder oppstår når barn retter fokus på sin egen hverdag. fbaargang2008 fbseksjonKIR