Nye øyne Med små, digitale kameraer tar barnehagebarna bilder av hverandre og hverdagslivet på avdelingen. Foto og tegneprogram er populært. Spesielt morsomt er det å tegne på et bilde av seg selv. – Barn har ofte et annet fokus, og ser detaljer vi voksne ikke legger merke til, sier styreren. Stor bredde – Jeg er helt overveldet av den store bredden. Det er også gledelig at barnehagen tar i bruk gratis nedlastbare program, sier Grande Røys til Fagbladet. Nå ønsker hun at flere barnehager tar i bruk informasjonsteknologi. – Dette er noe barnehagene ikke kan velge bort. Digitale verktøy er en del av samfunnet ungene lever i. Barn snakker om sine medieerfaringer, de tegner dem, og de leker dem, sier Grande Røys. Halv million til kartlegging Statsråden vil nå stimulere til å kartlegge bruk av IKT i norske barnehager, og har bevilget en halv million kroner til en undersøkelse i regi av Høgskolen i Oslo. Nina Bølgan, høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved HIO, skal se nærmere på faktisk bruk og tilgang til kameraer, pc-er og andre digitale verktøy i barnehagene. Kunnskapen skal danne utgangspunkt for videre digital strategi i barnehage og småskole. Kurs for barnehageansatte – IKT er på full fart inn i lekearealet i barnehagen og utfordrer våre vante forestillinger om hva innholdet i barnehagen består av, sier Bølgan. Hun har skrevet temaheftet «IKT i barnehagen» og holder kurs over hele landet, blant annet om personalets rolle når barnet møter digitale verktøy i barnehagen. – Det er nå på tide å sette søkelyset på hvilke muligheter IKT åpner for i det pedagogiske arbeidet, sier Nina Bølgan, og ønsker at dette skal få større plass i førskolelærerutdanningen. LES MER PÅ www.lu.hio.no/ FLU/barnehage data/ Fagbladet 1/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKIR