Av første kull ungdommer mellom 17 og 23 år som startet opp høsten 2006, er samtlige i jobb eller har lærlingplass. Med årets kull er Jobbsjansen utvidet, og foruten Hafslund, er også VIF-sponsorene Entra eiendom og Ica med på laget. Minoritetsungdom Said Ali Dahir er en av de 13 som nå står på spranget til ny jobb. – Jeg hadde søkt masse jobber, men det var vanskelig å få noe. Jeg har flyttet til Oslo fra Lillehammer, og kjente ingen, og det gjorde det enda vanskeligere, sier 20-åringen som nå ser fram til jobb på Ica. Det var bare en tilfeldighet at Said så annonsen for Jobbsjansen på nettet. – Tidligere hadde jeg vært på Nav, men der var det ingen som sa noe om dette. Men jeg er interessert i fotball, og så annonsen på Vålerengas nettsider. – Jeg er også Vålerenga-fan, men Jobbsjansen fikk jeg vite om på Nav, sier Mishal Khawaja. Av deltakerne i Jobbsjansen skal minst 75 prosent ha minoritetsbakgrunn, og dette målet er mer enn oppfylt. I fjor var det ingen jenter blant deltakerne, på nåværende kull er Mishal en av tre jenter. Rekruttering Å få tak i alle som kan tenkes å ha behov for Jobbsjansen, har vært en utfordring: – Rekrutteringen skjedde i samarbeid med Nav og Utdanningsetaten, og i tillegg satte vi inn annonser i    > LAGET: Første omgang i Jobbsjansen består av fire ukers introduksjon med lagbygging og fysisk trening. Fagbladet 1/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonKIR