«Gjennom Jobbsjansen så de en mulighet for å vise samfunnsansvar i praksis.» Torhild Strand, leder i Vålerenga mot rasisme I NETTET: 19åringene Kenan Kulaglic og Formose Pade Mendy er klar for nye utfordringer gjennom Jobbsjansen. avisene, og informerte gjennom ulike organisasjoner og treffsteder for ungdom, sier Lars Eirik Eggen. Men prosjektledelsen skulle gjerne nådd enda bredere ut: – Vi vet at vi ikke når ut til alle – men vi vet ikke hva mer vi skulle gjort, sier Torhild Strand. Stolthet Etter introduksjonsperioden er ungdommene nå klare for neste trinn i prosjektet, fire ukers praksis i bedrift. Deretter går de inn i en fase der de jobber tre dager i uken i en bedrift og to dager for VIF og Vålerenga mot rasisme. Der er de inne i Kjøper kurs og kontakter ulike prosjekter, og kan velge mellom å jobbe direkte for VIF, på Vålerenga bo- og servicesenter eller på SFO. – For mange av ungdommene har det stor betydning at vi er så tett knyttet opp til VIF, sier Lars Eirik Eggen. – Mange av dem er svært fotballinteresserte, og noen er også gode spillere. Ved å kombinere bedriftspraksisen med å jobbe for VIF, får de en mykere start på jobbingen, samtidig som det bidrar vi til å holde motivasjonen oppe. «Oslos stolthet» er Vålerengas slagord – og vi vil at ungdommene også skal være stolte av å være med på Jobbsjansen, sier Lars Eirik Eggen. mangler referanser, og står mye sterkere på arbeidsmarkedet hvis de gjennom en praksisperiode har fått vise at de kan stå på. – Mange av Navs ungdomstiltak er lagt opp i samarbeid med eksterne kursarrangører. Hvorfor gjør ikke Nav denne jobben selv? – Når vi kjøper eksterne kurs, kjøper vi også tilgang til kursarrangørenes nettverk. Det kompletterer vårt eget kontaktnett, og dermed kan vi gi arbeidssøkende ungdom et enda bedre tilbud, sier avdelingsdirektør Tom Daniel Øyrehagen Sunde i Nav Oslo. Arbeidsløsheten blant ungdom er ikke lenger et hett politisk tema slik det var for bare få år siden. Ledighetstallene blir stadig lavere, og bare i løpet av det siste året er ledigheten for unge under 30 år redusert med 30 prosent. – Unge under 21 år har lovfestet rett til utdanning eller arbeid. Hvorfor er det likevel registrert 128 helt ledige i denne aldersgruppen i Oslo? – Det kan være flere årsaker. En er at vi i Nav ikke har klart å følge godt nok opp, men det kan også være at den enkelte ikke har ønsket å ta imot det tilbudet de har fått. De har rett til utdanning eller arbeid – men de har også rett til å avslå tilbudene de får, sier avdelingsdirektør Tom Daniel Øyrehagen Sunde i Nav Oslo. – Hva slags tilbud får ungdom som oppsøker Nav Oslo? – Vi har ingen spesiell vakttjeneste for ungdom, men lavere ledighet gir oss en mulighet til en tettere oppfølging. Alle unge som ønsker råd og veiled- ning får tilbud om individuelle samtaler. Jobbsøkingskurs og temadager der ungdommene kan møte representanter for bedrifter med ledige jobber, er et tilbud til dem som er klar for å gå direkte ut i jobb. Men en del har behov for mer hjelp for å komme seg ut av ledighetskøen, sier Øyrehagen Sunde. – Kursene er i seg selv et kvalifiserende element, og når vi kjøper kurs, kjøper vi også tilgang til kursarrangørenes nettverk. Det kompletterer vårt eget kontaktnett så vi kan gi arbeidssøkende ungdom et enda bedre tilbud. Tom Daniel Øyrehagen Sunde Etter statistikken å dømme, gjelder dette stadig flere. Selv om ledigheten har gått ned, er det nå flere ungdommer i arbeidsmarkedstiltak enn det var for et år siden. – Er det slik at arbeidsgiverne forventer å få støtte fra Nav når de ansetter ungdom? – Det varierer etter hvilken type jobb det er snakk om. Men mange unge – Vi har flere samarbeidspartnere som kjører kurs for oss, og der samtlige deltakere som fullfører går ut i fast jobb eller lærlingplass. – Mener dere at tilbudet til ungdom i Oslo nå er godt nok? – Vi evaluerer hele tiden det vi gjør. Akkurat nå vurderer vi å få til en enda tettere oppfølging av den enkelte i jobbsøkeprosessen, sier avdelingsdirektør Øyrehagen Sunde. 34 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR