DRIFITIGE: Sånn ser det ut når de fem grunnleggerne av Olea Cosméticos arbeider. myndighetene satte til hygiene og innredning av lokalene. Fordi vi nå la opp til en mye større produksjon, var regleverket mye strengere. Vi måtte gjennom en ny papirmølle og samtidig finne fram til fagfolk på området, forteller Isabel. Denne gangen var det en kjemiprofessor ved universitetet i Jaén som reddet jentene. Å ansette en kjemiker i heltidsstilling ville blitt for dyrt. Men gjennom et tettere samarbeid med universitetet, ble professoren deres ansvarlige for all kvalitetssikring av råvarer og ferdige produkter. Lånte over pipa Snart viste det gamle slakteriet seg å være lite hensiktsmessig og for trangt til den stadig økende produksjonen. Det var på tide å skaffe nye og større lokaler. Med et godt rykte, gode produkter og en klar forretningsidé, trodde jentene at veien til banken skulle bli en ren parademarsj. Men nei. Riktignok fikk de penger av den andalusiske selvstyreregjeringen til å kjøpe en datamaskin. Gjennom EUs støtteprogram Leader+, et program som gir støtte til nye prosjekter og arbeidsplasser, særlig for kvinner, fikk de en god slump penger til innkjøp av nye installasjoner. Men resten av utgiftene – over 60 prosent – måtte dekkes inn med lån. Møtet med banken ble en nedtur. Som sikkerhet for lånet på 250.000 euro (drøyt to millioner norske kroner) måtte de stille sikkerhet i hus og eiendommer til en samlet verdi på flerfoldige ganger lånebeløpet. Jentene måtte tynt be foreldre, besteforeldre, slekt og venner på alle kanter om å stille eiendommer og hus i pant for å få nok sikkerhet for lånet. – Vi følte at vi som forretningskvinner var mindre verdt enn menn med liknende eller svakere prosjekter. Vi måtte til og med ta med våre ektemenn på møtene i banken! Men finansieringen falt på plass, og for vel et år siden ble den nye fabrikken høytidelig åpnet av den spanske landbruksministeren. – Det er første gang landsbyen har hatt besøk av en statsråd, sier Mari, synlig stolt. Stolte prisvinnere De siste fem årene har Olea Cosméticos utvidet produktspekteret og produksjonen. I dag tilbyr de velduftende såpe, sjampo, hud- og fuktighetskremer, oljer for massasje og parfyme, alt basert på naturlige produkter, uten kunstige tilsettingsstoffer og under streng kvalitetskontroll. Både for kvaliteten på produktene og for den innsatsen som damene i Pegalajar i en årrekke har gjort for næringsutvikling og arbeidsplasser, har de høstet en rekke priser både i Spania og i EU. De er flittige gjengangere i tv-studioene, høyt skattede forelesere på universiteter, i fagfor- eninger og blant arbeidsgiverforeninger over hele Spania. Det er kvinnene ikke lite stolte av: – Med vår bakgrunn har det ikke alltid vært lett for oss å føle oss hjemme i slike sammenhenger. Vi har slitt med mindreverdighetskomplekser, forklarer Mari og Isabel. Men så gikk det etter hvert opp for dem at de hadde noe som menn ikke kunne stille opp med: – Vi snakker ut fra erfaring, på et folkelig språk og rett fra hjertet. Derfor får vi også god kontakt med tilhørerne, sier Mari og forteller at lokale og regionale myndigheter gjerne inviterer dem til arrangementer som knytter seg til kvinner og arbeidsliv. Flere utfordringer Ennå er ikke Olea Cosméticos noen økonomisk gullgruve for kvinnene. De sliter med å finansiere nyinvesteringer og betale ned høye lån på den nye fabrikken. Neste store mål for kvinnene er å få på plass et skikkelig distribusjonssystem både i Spania, i EU og til andre land som ønsker produktene. Det er i dag for eksempel ikke mulig å kjøpe Olea-produktene i Norge. På toppen av fabrikken har de fem kvinnene innredet en møtesal med over 100 sitteplasser. Her holder de jevnlig kurs og seminar for kvinner som vil lære om bedriftsetablering og produksjon. Og svært mange kvinner kommer til Pegalajar for å høre om kvinnenes suksesshistorie og bli inspirert til egen innsats. Men selv om nye utfordringer venter, har ikke de fem kvinnene i Pegalajar tenkt å gi seg. For som Mari og Isabel sier: – Det er herlig å få til ting! Vil du vite mer om kvinnene i Pegalajar og om Olea Cosméticos? Sjekk hjemmesiden: www.oleacosmeticos.com 48 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR