Historisk deltidsseier 54 > Fagbladet 1/2008 De fire kvinnene som gikk til sak mot kommunen for å få fulle, faste stillinger, vant fram i Hardanger tingrett. – Et kjempegjennombrudd, sier Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen – Med det fokus det er på deltidsproblematikken, ville det sett merkelig ut å anke en så prinsipiell avgjørelse. Vi er glad på våre medlemmers vegne som har tatt belastningen i denne saken, sier Heimli i en kommentar til kommunens avgjørelse. – Kjempegjennombrudd Gerd Kristiansen omtaler dommen i Hardanger tingrett som et kjempegjennombrudd. – Vi har mange som kan nyte godt av denne dommen, så nå er det bare å brette opp ermene, sier Kristiansen. Hun mener det er nødvendig med en ny «ryddeaksjon» for å bli kvitt Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ – Det prikket i hele kroppen da jeg fikk vite dette. Ble helt ... jippi! utbrøt hjelpepleier Margrete Osa Hausnes overfor Bergens Tidende like etter at dommen falt. Tingretten var enig med kvinnene i at Granvin kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven ettersom behovet for vikarer på sykehjemmet var så stort at det ikke lenger kan kalles ekstraordinært. Granvin kommune har bestemt seg for ikke å anke dommen. – En fornuftig avgjørelse, sier Roger Heimli, leder i Fagforbundet Hordaland på fylkeslagets nettside. fbaargang2008 fbseksjonKIR