OSS Førstehjelpskurs Hektisk, fint og trist Vivi Bakken jobbet i barnevernet da hun fikk tips om at det var en ledig stilling ved Strax-huset. Hun søkte, og har aldri angret, til tross for at hun stort sett «jobber som søren», skal vi tro henne selv. Og det skal vi jo: Som husets eneste personalkonsulent i en struktur med førti ansatte, er det hennes oppgave å lage arbeidsavtaler og regne ansiennitet, holde oversikt over fravær, sykemeldinger og ferie, i tillegg til å holde oppsyn med posten, arkivet, dørtelefonen og sentralbordet. Puh. Den dagen Fagbladet er innom, er det for sikkerhets skyld ekstra travelt. – Vi har besøk på huset, og jeg holder på å forberede et innlegg jeg skal holde på en fagdag. Dessuten har vi hatt flust med telefoner i dag, sier hun i en nesten unnskyldende tone, og legger raskt til: – Jeg liker alt med denne jobben. Strax-huset er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Hit kan de komme for å få seg en matbit, noen timer søvn, rene klær og sprøyter, eller bare en prat og litt kaffe. Bakken er ikke aktiv i brukernes hverdag til vanlig, men litt kontakt blir det. – Det hender at vi får inn personer som har tatt overdose. Da står vi og holder pusten. Klart det går innpå oss på en spesiell måte, sier hun. Til gjengjeld opplever hun ofte å få koselige telefoner fra brukere eller pårørende. – Noen ringer bare for å si at det er bra at Strax-huset er til, smiler hun. – Det er annerledes her enn andre steder. Men sånn er det bare, det er noe man tar med seg. Vi har en positiv arbeidsplass tross at det skjer triste ting rundt oss. Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ > ARBEIDSGLEDE VIVI BAKKEN Personalkonsulent ved Strax-huset i Bergen. Fagforbundet Flekkefjord, Seksjon samferdsel og teknisk, har arrangert et tretimers kurs i førstehjelp for sine medlemmer. I 2006 ble det innført nye retningslinjer for utøvelse av hjerte–lunge-redning. Kursleder var Petter Tagholdt, seksjonsmedlem, vaktmester, ambulansesjåfør og kommunens førstehjelpsinstruktør. Hele 26 fornøyde kursdeltakere fikk etter kurset overrakt kursbevis, og Petter Tagholdt fikk blomster som takk for et flott og ikke minst nyttig kurs. Det viser seg at når tilbudet er interessant nok, går det fint an å få medlemmene ut av godstolen. Et eksempel å følge for andre seksjoner. Tekst: Turid Urdal 25-ÅRSJUBILANTENE: Benthe Horn, Solfrid Holmsen, Berta Bråten, Johanne Wolf, Randi Brandzæg. Berit Narten, Magnhild Berg, Gunnhild Bakk, Bjørg Syvertsen, Benthe Nordli, Magnhild Teigplassen, Laila Langeid Pedersen, Bente Buttenberg, Synnøve Eltoft, Bjørn Eltoft, Bjørn Holm, Anne Fossum Berntsen og 40-årsjubilant Gerd Austad. Markering på Stovner Jubilanter på Stovner i Oslo ble feiret med kaffe og kaker på Øvre fossum gård. Fagforeningsleder Unni B. Moe delte ut diplomer i glass og ramme og 25-årsnåler. Det var også en stor glede å ha en 40-årsjubilant blant oss, gullnål fra LO, diplom og blomster ble overrakt. De som ikke kunne være med på tilstelningen har fått diplom og nål på annen måte. Tekst og foto Unni B. Moe Pensjonistbesøk i Fagforbundet Fagforbundet Sandefjord har en svært aktiv pensjonistgruppe med månedlige møter. Av og til drar de på tur, og i november tok de turen innom Fagforbundets lokaler i Oslo, der de fikk omvisning og et møte med Jan Davidsen. Etterpå ble det middag og revy, før det bar hjemover igjen etter en opplevelsesrik dag. 56 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR