PORTRETTET > Magnhild Meltveit Kleppa MEN MAGNHILD Meltveit Kleppa har fått erfare at pendlertilværelsen mellom Oslo og Hjelmeland har sin pris. – Pendling er det beste og verste med livet som politiker. I Oslo har jeg frihet til å konsentrere meg om politikken. Men det har vært en ahaopplevelse at folk hjemme ikke alltid regner med meg lenger; som når venninner føler de ikke kan bry meg med å reise fra Oslo for å komme i 50-årsdag. Samtidig setter hun pris på å ha en base utenfor Oslo med kort vei både til fjellet, sjøen og slekt og venner. Og røper at det er mannen som for det meste steller hjemme. – Han har blitt en habil kokk. Sjøl nøyer jeg meg med å bake grove brød, ler Kleppa. Mange mener hun har sikret seg drømmeposisjonen for en Sp-politiker. Som kommunalminister kan Kleppa forvalte en av partiets hjertesaker i regjeringen: Kommuneøkonomien. Samtidig har hun rukket å få kritikk blant annet fra KS, som mente 2008-statsbudsjettet ga kommunene for lite frie midler. – Det er åpenbart at mange kommuner har store utfordringer, de får merke lønns- og prisveksten. Vi vil være opptatt av fortsatt vekst i de frie inntektene, lover Kleppa, som åpner for å øke utjevningen mellom fattige og rike kommuner. – Ja, det mener jeg det er rom for. Sørheimutvalget skal følges opp; de har foreslått endringer i utjevningen av inntektene. Til våren skal vi foreslå et helhetlig inntektssystem. Da skal vi også oppjustere kostnadsnøklene, hva det koster for kommunene å gi tilbud til ulike grupper, 6-åringer, gamle som trenger pleie, og så videre. – Bør de rødgrønne før neste valg norske media, med noen få unntak, respekterer forskjellen mellom meg som offentlig person og spørsmål som gjelder min families private sfære, sier Kleppa, og bedyrer at hun ikke har konkludert endelig om saken. VÅRE TILMÅLTE tre kvarter nærmer seg slutten. Neste post på statsrådsprogrammet er et møte med Landslaget for lokalaviser. De står på gangen og tripper, for først må Kleppa snakke ferdig om en annen av høstens forsideoppslag: Terra-skandalen. Som kjent har flere norske kommuner satt millioner av kroner på spill i det amerikanske kredittmarkedet gjennom selskapet Terra Securities. Kleppa innrømmer at hun ble overrasket av sakens omfang. – Ja, fordi det dreier seg om så store beløp og så høy risiko. Det understreker alvoret og ansvaret i det å være folkevalgt lokalt. Jeg sitter fremdeles revurdere løftet om ikke å øke skattenivået? Magnhild Meltveit Kleppa smiler bak brilleglassene. – Jeg har mine tanker om det. Ja-a, det har jeg. Men det er ikke tida for å utbrodere det nå. Kleppa har aldri lagt skjul på sitt kristne livssyn, ei heller sin skepsis til regjeringens forslag om å gi homofile rett til å gifte seg. I november ble statsrådens syn slått stort opp i VG, som også kunne opplyse at Kleppas eneste sønn er homofil. – Jeg registrerer med glede at med en uro i meg, jeg, for at det kan være flere kommuner og aktører blandet inn. I mediene har Kleppa sagt fra at staten ikke vil dekke kommunenes tapte investeringer. Men et sted går grensa også for hva hun vil akseptere av konsekvenser: – Hvis en kommune på varig basis ikke kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver innen eldreomsorg, skole og sosialhjelp, når vi terskelen for å kunne sette en kommune under administrasjon. Men der er vi ikke ennå. 22 > Fagbladet 1/2008 «Jeg er veldig enig i at de beste løsningene for landet ligger i skjæringspunktet mellom sentrum og venstre.» fbaargang2008 fbseksjonKON