Fagbevegelsen må ta ansvar for personvernet Fagforeningene bør ta et større ansvar for å sikre personvernet til medlemmene sine, mener professor ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved UiO, Dag Wiese Schartum. Tekst: KRISTINE KLEPPO    Foto: GREG RØDLAND BUICK Under Personvernkonferansen 2007 i desember la Dag Wiese Schartum fram sine forslag til strengere regulering av personvernhensyn i arbeidslivet med fagforeningene som medspillere. – Jeg foreslår en ordning der medlemmene kan gi fagforeningene sine fullmakt til å samtykke på deres vegne. De kan for eksempel få rett til å tillate at bilde av ansatte og telefonnummer kan publiseres på bedriftens hjemmesider. Slik ordningen fungerer i dag må arbeidsgiver hente inn tillatelse fra hver enkelt for å gjøre dette. En mulighet er at alle kan gi fagforeningen sin fullmakt til å gi og til å trekke tilbake samtykket på deres vegne, sier Schartum. Fordelen ved systemet er at det blir lettere for arbeidstaker å nekte arbeidsgiveren å offentliggjøre informasjon de ikke ønsker publisert på bedriftens nettsider fordi de har en fagforening i ryggen. Samtidig blir det også enklere for arbeidsgiver å ta vare på sine UTFORDRING: Dag Wiese Schartum tror at arbeidsgivere kan handle ganske fritt og uten motstand fra arbeidstakerorganisasjonene i forhold til personvern. ansattes personvern på en ryddig måte. Forslaget krever imidlertid en endring i personvernloven. Tungt ansvar – Det å be hver enkelt ta vare på eget personvern er som regel tungt for en person alene å gjøre. Derfor er det viktig at de får fagforeningen til å hjelpe seg, mener Schartum. Han tror at dette også kan gjøre fagforeningene sterkere fordi de får et nytt pressmiddel. – Hvis en fagforening sitter med muligheter til å trekke tilbake alle sine samtykker, så blir skjermen svart, og dette kan være et viktig pressmiddel for fagforeningene, påpeker Schartum. Han foreslår også at når arbeidsgiver ønsker å behandle opplysninger om arbeidstakere på måter de ikke kan akseptere, bør arbeidstakerne kunne kreve at dette behandles av Datatilsynet først. Dersom arbeidsgiveren skulle ønske å logge all trafikk på internett eller å gjøre opptak av telefonsamtaler, mener Schartum at da bør det være 30 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON