PERSONVERNKONFERANSEN 2007 Personvernkonferansen arrangeres hvert år i den første uken i desember av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Hovedtema for årets konferanse var hvordan man best kan ta vare på personvernet i møte med framtidas utfordringer. De viktigste gjennomgående diskusjonsemnene under konferansen var: • Hvilke konsekvenser behovet for bekjempelse av terror og organisert kriminalitet har for personvernet i befolkningen. • Misbruk av personopplysninger på internett. • Arbeidsgivers kontrollbehov og arbeidstakerens personvern. • Utfordringer i forbindelse med omstilling av offentlig sektor. mulig å la Datatilsynet avgjøre saken dersom en viss prosent av arbeidstakerne krever det. Skal tenke på forslaget Leder av Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Gerd Eva Volden, har ikke tatt stilling til hva hun synes om Schartums forslag, men er åpen for at personvern kan bli høyere prioritert i organisasjonen. – Vi bør se om det er enkelte ting vi bør ha mer fokus på enn før. Det er vi åpne for. Da bør vi kanskje få det høyere opp på dagsorden, men vi må ta det derfra, sier Volden. Kontroll over ansatte En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt på oppdrag for Datatilsynet, viser at to av ti arbeidsgivere mener at de bør ha ubegrenset rett til å lese e-posten til sine ansatte, mens 40 prosent av arbeidsgiverne mener de bør ha anledning til å se hvilke internettsider de ansatte har besøkt uten at de ansatte varsles på forhånd. Schartum tror at norske arbeidstakere har for stor tillit til sine «Arbeidsgivere har lite kunnskap om hvilke regler som gjelder, og det er god grunn til å tro at de ikke følger dem.» arbeidsgivere. Han mener at fagorganisasjonene har en jobb å gjøre i å bevisstgjøre medlemmene sine. – Folk er forholdsvis godtroende. Det er veldig stor forskjell mellom folks forventninger og tillit til at alt går greit, og det som faktisk skjer. Arbeidsgivere har lite kunnskap om hvilke regler som gjelder, og det er god grunn til å tro at de ikke følger dem. Fagforeningene kan hjelpe til med å rette opp på forhold som er utilfredsstillende. Mine forslag er eksempler på verktøy som de kan bruke for å få til noe, sier Schartum. Høy bevissthet Gerd Eva Volden er enig i at kunnskap om dette er viktig, men hun har samtidig stor tillit til medlemmenes bevissthet. – Schartum forutsetter at medlemmene våre ikke er bevisst på dette, men jeg mener at medlemmene våre følger med og er opptatt av dette på arbeidsplassen sin. Personvern er en del av helheten av det vi jobber med. Likevel kan en alltid bli bedre. Derfor er det fint å sette søkelys på det, sier Volden. Fagbladet 1/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKON