E w ja (20) og Camilla Nyhagen (18) er to av tre jenter som er med på Jobbsjansen. PÅ BANEN: Gjennom Jobbsjansen ønsker Vålerenga-sponsorene å vise samfunnsansvar. Spiller seg mot jobbmålet Vålerenga-sponsorene ønsket å bidra med mer enn å fylle på pengesekken. I forrige omgang resulterte det i jobb til ni ungdommer. Nå er et nytt kull unge klare for «Jobbsjansen». > JOBBSJANSEN Samarbeidsprosjekt mellom VIF, Vålerenga mot rasisme, Nav og bedriftene Hafslund, Entra Eiendom og Ica. Støttet av Barne- og likestillingsdepartementet og Oslo kommune. Målgruppe: Ungdom 17–23 år. Minst 75 prosent skal ha minoritetsbakgrunn. Varighet: Åtte måneder. Deltakere får individstønad fra Nav. I tillegg dekkes månedskort og en rekke andre utgifter, og alle får være med på Våle- rengas hjemmekamper. Innhold: Fire ukers introduksjonsperiode, deretter fire uker i bedrift. Resten av perioden jobber deltakerne tre dager per uke i bedrift, og to dager i Vålerenga mot rasisme, og er utplassert på SFO, jobber med fotballturneringer, jobber på bo- og servicesenter og skriver for vif.no. Mål: Fullført kurs munner ut i jobb. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Det er midt på blanke formiddagen i Vålerengas storstue, Valhall, og 13 ungdommer kjemper om fotballen på kunstgresset. Prosjektleder i Jobbsjansen, Lars Eirik Eggen, blåser i fløyta og gir en ny kommando. Det er siste dag av introduksjons- perioden, og deltakerne har i fire uker konsentrert seg om kompetanseheving, lagbygging og fysisk trening. – Ungdommene får blant annet kurs i holdninger, konfliktløsning, presentasjonsteknikk og det grunnleggende trenerkurset i fotball. Intro- duksjonsperioden skal gjøre ungdommene bedre rustet for arbeidsoppgavene i både bedriftene og i Vålerenga, sier Eggen. Samfunnsansvar Jobbsjansen ble til etter initiativ fra Hafslund som gjennom samarbeidet med VIF ønsket å bidra med mer enn å fylle på pengesekken. – Gjennom Jobbsjansen så de en mulighet for å vise samfunnsansvar i praksis, sier Torhild Strand, leder i Vålerenga mot rasisme. 32 > Fagbladet 1/2008 a l h a s i T E h a K M : J E N N fbaargang2008 fbseksjonKON