SEKSJONSLEDER Erfaringskonferanse fra Høykom Mer enn 100 personer fant veien til erfaringskonferansen som ble arrangert i slutten av november av Høykom i Forskningsrådet i samarbeid med Statens kartverk. Fokuset var på bruk av geografisk informasjon, og målet var å vise muligheter som gis ved å ta i bruk ny teknologi på dette området. Følgende områder sto i fokus: geografisk informasjon, elektronisk plan- og byggesaksbehandling og innovative brukerløsninger for næringsliv og innbyggere. Høykomprogrammet skal avvikles, og videre arbeid med statlig bredbåndsutbygging og IKT-støttede prosjekt er lagt til det nye Direktoratet for forvaltning og IKT Samarbeid med HK Seksjon kontor og administrasjon har avholdt et administrativt møte med Handel og kontor (HK) for å kartlegge muligheten for felles yrkesfaglig satsing. Siden HK har langt mindre yrkesfaglig arbeid enn det Fagforbundet har, vil Fagforbundet ved SKA invitere medlemmer i HK til enkelte av våre konferanser. Det vil deretter bli løpende vurdert om det finnes flere felles saker vi kan ha som utgangspunkt (Difi). Siden 1999 har Høykom støttet over 500 prosjekter og disse har tatt store skritt innen arbeidet med e-forvaltning i Norge. Det er verdt å merke seg at eBygg2009 og Fagforbundet fikk positiv omtale fra flere av innlederne, noe som betyr at vi nå er i ferd med å bli et prosjekt som det legges merke til. Det ble også referert til forbundsleder Jan Davidsens tale på eForvaltningskonferansen. Dette viser at Fagforbundet og Seksjon kontor og administrasjon nå begynner å lykkes i arbeidet med å få Fagforbundet inn som en viktig aktør og pådriver innen eforvaltning. FH for et videre yrkesfaglig samarbeid. Ikke minst vil det være interessant i forhold til fagbrev innen kontorfag og delvis innen IKT. Til stede på møtet var Ove Magnus Halkjær og Margit Glomm fra HK, Kari Granlund, Wera Kristiansen og Fredrik Hellstrøm fra Fagforbundet. FH Sekretærenes dag Sekretærenes dag faller i år på søndag 27. april. I sekretariatet vil vi markere dagen for forbundets sekretærer den 28. april med faglige innledninger og servering. Vi oppfordrer organisasjonsleddene i SKA til å planlegge en markering av dagen. Sist vi markerte sekretærenes dag, ble noen andre yrkesgrupper litt misunnelige. Oppfordringen til dem blir at de må ta initiativet til å markere andre yrkesgrupper også. Det er bare fantasien som setter en stopper her.    FH Samfo Seksjon kontor og administrasjon avholder fagdager i Hordaland 12. og 13. februar for Fagforbundets medlemmer i Samfo. Fylkene har fått dekket to plasser hver, og kan for øvrig sende flere. Fagdagene vil omhandle sosial boligbygging, utviklingen av boligsamvirket, og det vil også bli en presentasjon om hvordan tariffavtalene blir forhandlet fram.    FH 2008 Vi har et begivenhetsrikt år bak oss. Seksjon kontor og administrasjon har engasjert seg for medlemmenes interesser på en rekke områder. Vårt yrkesfaglige tilbud er styrket, blant annet har vi kunnet tilby studiet «Offentlig saksbehandling», og arbeidet med fagstigen utvikler seg stadig. Vi er i tet i debatten om e-forvaltning, og arrangerte i fjor en landsdekkende konferanse med god oppslutning. Vi har daglig engasjement i e-byggprosjektet, og vi utvikler stadig nye temaer for de populære kaffekursene, for å nevne noen områder av virksomheten vår. Og ansatte i kommuner, fylker og sykehus svarer positivt på vårt engasjement gjennom å melde seg inn i Fagforbundet. Men vi hviler ikke på laurbærene. I 2008 forsterker vi det GERD EVA VOLDEN «Arbeidet med å sikre at vårt tilbud til befolkningen holder høy kvalitet fortsetter for fullt.» yrkesfaglige arbeidet ytterligere, med spesiell satsing på yrkesgrupper som personalmed- arbeidere, sekretærer og arkivarer. Dessuten vi det bli satt inn ekstra ressurser i arbeidet for yrkesgrupper med utdanning fra høgskoler og universitet. Nav er et sentralt område hvor våre medlemmer trenger vår støtte for å sikres opplæring og tilrettelegging for nye arbeidsoppgaver. I 2008 vil yrkesetikk være et sentralt tema for seksjonen vår, og arbeidet med å sikre at vårt tilbud til befolkningen holder høy kvalitet fortsetter for fullt. Jeg har heller ikke glemt at vi til våren står overfor et tariffoppgjør hvor pensjonsordningene vil være en av hovedsakene. Medlemmene er i fagforeningene, og det er der grunnlaget for et godt yrkesfaglig tilbud skapes. I seksjonen sentralt og i fylkene vil derfor arbeidet med å styrke det lokale seksjonsarbeidet være en viktig oppgave i 2008. Alle skal kunne komme til orde med sine ønsker og forslag i seksjonen vår. Så, etter en forhåpentligvis avslappende og fredelig jul, bretter vi opp ermene og tar fatt på utfordringene som står foran oss i 2008. Godt nytt år! 38 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON