Startet kvinnegruppe – Egentlig visste vi ikke hvor vi ville da vi kom sammen første gang. Vi ville bare diskutere mulighetene for å gjøre noe mer enn å stelle hus, passe barn og plukke oliven tre måneder hvert år, forteller Mari. For Pegalajars 3000 innbyggere, som for folk flest i Spania, har olivenolje en viktig rolle i kostholdet. Den er hovedingrediensen i den såkalte «Middelhavsdietten» som får æren for at folk her har god helse og lever lenge. – Vi ville pønske ut ideer til hvordan oliven og olivenolje kunne brukes til mer enn mat. I Pegalajar har olivenolje alltid også blitt brukt som et legende middel blant annet mot tørr hud, livløst hår og brannskader. Sammen med en økologisk overbevisning var dette det egentlige utgangspunktet for kvinnegruppen vår, sier Mari Nieves. noen år. Så gikk det litt i stå, for enten måtte de satse skikkelig på noe mer og større – eller gi opp. Slik det nå var, kom bare såpeproduksjonen og alle messereisene på toppen av alle de andre oppgavene i hjemmet. Ikke ga det særlige inntekter heller. Holdt fast på ideen Men overbevisningen om at de var på rett spor, avgjorde. De finslipte ideen: Å lage en serie kosmetiske produkter framstilt av olivenolje, urter og planter som finnes i området rundt landsbyen. Bare rene og naturlige ingredienser skulle brukes, og produksjonen skulle skje på miljøvennlig og håndverksmessig vis. Av kommunen fikk de leie det gamle slakteriet for en rimelig penge. De vasket, satte det i stand og malte. ØKOLOGISK: Kvinnene på Olea bruker olivenolje og urter som naturlig finnes i området til å lage såpe, sjampo, kremer og oljer. LEVEBRØD: Ti tusenvis av oliventrær preger landskapet så langt øyet kan se. Kvinnene søkte kommunen om litt penger for å gå kurs og lære hvilke måter olivenoljen kunne utnyttes på. De fikk ja. Deretter startet de opp et lite selskap og begynte en svært enkel produksjonen av såpe basert på olivenolje. Så reiste de rundt på messer og solgte produktene, samtidig som de gikk flere kurs om bedriftsetablering, selskapsformer, databehandling, osv. Slik holdt de fem kvinnene på i – Vi visste godt hvordan vi skulle lage såpe av olivenoljen, men vi ante ingenting om hvilke strenge krav som    > Fagbladet 1/2008 > 47 fbaargang2008 fbseksjonKON