KRONIKK Dersom utvinning av olje og gass knyttes sammen med utbygging av fornybar energi, kan det legge grunnlag for en bred industrialisering av Nord-Norge. Fagforbundet støtter en virksomhet som vil utvikle landsdelen til en dynamisk og bærekraftig industriregion. > JON BINGEN Direktør i Noriss, Norsk Insti- tutt for Strategiske Studier Tar til orde for å satse på storskala havkraftanlegg som vil produsere mye energi uten å forurense. Havkraft bygger bærekraftig industri 52 > Fagbladet 1/2008 REGJERINGEN Stoltenberg erklærte ved sin tiltredelse nordområdene som regjeringens spesielle satsingsområde. Like etter fulgte åpning av Barentshavet for utnyttelse av olje og gass. Olje og gass er viktig, men alene ingen strategisk nordområdesatsing. Det er mye penger å tjene for oljeselskap og for staten, men lite blir igjen i landsdelen om det ikke skjer noe mer. Men det kan skje mye mer og uten oljeindustriens enorme og løpende subsidier. Knytter vi utvinning av olje og gass sammen med utbygging av fornybar energi, som storskala havbasert kraftproduksjon, legger vi et varig og bærekraftig grunnlag for en bred industrialisering av Nord-Norge. Det sikrer verdiskapning, sysselsetting og bosetting i landsdelen for lang tid. Fagforbundet har over år støttet en virksomhet som skal sikre at Nord-Norge blir Europas mest dynamiske og bærekraftige industriregion. MANGE FRYKTER for klimautviklingen. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at isbreer og polisen smelter? Alle vet at dette delvis skyldes vårt enorme forbruk av olje og gass og store CO2-utslipp i atmosfæren. Langt færre er informert om striden rundt verdens oljereserver. Er vi i ferd med å gå tom for olje? Bare i Norge har produksjonen falt med 28 prosent. Samtidig dobles jevnlig forbruket av energi. Vi finner ikke på langt nær nok ny olje til å dekke produksjon og forbruk, og enda mindre den allmenne økningen i energiforbruket. strekningene, ut av temperaturforskjellen dypene i mellom, av bølger og havstrømmer, lar energiproblemene seg kanskje løse. Fallende olje- og gassproduksjon og økende kunnskap om forurensning og klima har økt innsatsen i forskning og industri for å finne teknologier for storskala havbasert kraftproduksjon. I USA hevder forskere at storskala havbasert vindkraft alene kan gi dobbelt så mye elektrisk kraft som produksjonen på land uten noen form for «En park flytende møller ute i havet kan produsere like mye kraft som alle kraftverkene i Norge til sammen.» Verdensøkonomien må ha mer, ikke bare olje og mer gass, men energi generelt. Av hensyn til klima og forurensning bør mest mulig av energien vi forbruker snarest mulig komme fra ikkeforurensende og fornybare kilder. De finner vi flest av på havet. Klarer vi å få energi ut av vinden som blåser over hav- rensing eller utslipp av noe slag. Vinden er gratis, og vindkraftsproduksjonen er forurensningsfri. Nå satses det stort i det ene europeiske landet etter det andre. I Storbritannia vil man «omringe» de britiske øyer med store havmølleparker som skal sikre forsyningen av ren elek- fbaargang2008 fbseksjonKON