KRYSSORD «Den altfor ivrige og den altfor trege kommer begge for sent.» WILLIAM SHAKESPEARE Hermod Dyk© 142    tighet 11-2007 Frost Ikke Gutte Vinglet    navn Artikkel Musikkverk Anfall Båt Gråte Asjett Avmålt Grus Dirigent Nitrogen Fisk Organisasjon Muntlig Nynorsk pron. Avkjølt Feiging Person. pron. Endeløs Vent Skur Overkomme Nedbør Løpe Barbarisk Mishandle Bildel Djerv Stykke Forbruker tre Norsk elv Drikk Klok Nynorsk pron. Polit.parti Rope Gjøre klar Klar Lauv- Rasende Plante Utløp Slikkeri    Lever Vinner Sikkerhet Krøtter Rydde Gjenklang Brenne Bry seg om Frukt Ettersom Styrke Egenart Anfall Fordi Publi- Hunndyr sitet Havn    Himling 1000 Bekk Værbitt Knall Husdyret Drikk Løsningen på kryssord nr. 1 må være hos oss innen 15. februar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 1» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Fyldig Litt VINNERE av kryssord nr. 10 F    S    K OLA EVEREST TREKKFUGLENE NAVN FREMSKAFFE REVORØS ELMER F BI A KVE D KALLES FANTASI ADRESSE BEI SK BAKE TRI O KR > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Annema Herfindal 5707 Evanger IngridDahl 6070 Tjørvåg TorleifImsland 4027Stavanger OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut MILREDID åpnes! LEIDER VI ER OSMØRTORA FETDROOR POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET GNIER TET VEKSLE J PURPUR FEMTI FØ HØFLI G RE MALI KRUM REIP NARRERI TRÅL EINER ME REGN EDLE 58 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON