SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Uenige om renhold Renholdsbransjen har sin godkjente standard i NS-Insta 800. Men firmaet Jobo har et konsept basert på sin egen «Innemiljøstandard». 28 > Vil heve frisørene En faglært frisør har 240.000 kroner i topplønn. Det ønsker Fagforbundet å gjøre noe med i vårens tariffoppgjør, sier SST-leder Stein Guldbrandsen. 31 > Kick av glede Mestring av en arbeidsoppgave kan gi et kick som gir energi, arbeidskapasitet og arbeidsglede, mener seniorforsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet. 36 > Slakter renhol- det på skolene Skolene i Drammen slakter renholdet i en brukerundersøkelse som ble offentliggjort like før jul. På en av skolene i byen har det i ett tilfelle gått 14 dager uten rengjøring. Rektor ved Bragernes skole sier til Drammens Tidende at hun er oppgitt over den varierende standarden på renholdet. – Det er altfor dårlig. Jeg kan ikke bruke mer tid på oppfølging av renhold som jeg har kjøpt og betalt for, sier rektor Elen Sørensen til avisen. Økt kostnad Det var Drammen Eiendom som tok initiativet til undersøkelsen der 16 av 20 skoler i byen svarte. Resultatene var gjennomgående dårlige, med mer enn 80 prosent misnøye. Daglig leder i Drammen Eiendom, Paul Røland, opplever stadig henvendelser fra misfornøyde skoleledere. På bakgrunn av brukerundersøkelsen og kvalitets- Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt IKKE FORNØYD: Skoleledere i Drammen er ikke fornøyd med det konkurranseutsatte renholdet. Satser på fagbrev Elleve renholdere i Gran kommune på Hadeland har satt seg på skolebenken for å ta fagbrev og bli renholdsoperatører. Renholderne ble i fjor en del av Gran kommunes eiendomsavdeling. – Da startet vi å tenke fagopplæring. Vi tok kontakt med Opus Hadeland som har laget et undervisningsopplegg for oss, sier eiendomssjef Hans Erik Aschim til avisa Hadeland. Lederen av Fagforbundet Hadeland, Else Randi Kolby, sier til avisa at det er viktig å synliggjøre betydningen av den jobben som renholderne gjør og få opp statusen på yrket. Derfor er det også viktig å gi dem nødvendig fagutdanning. – Det er renholderne som står for daglig vedlikehold og et godt inneklima, sier hun. Aschim understreker at renhold står for litt under halvparten av driftsutgiftene til et bygg. Derfor er det viktig at arbeidet utføres av fagfolk, og da må kommunen satse på opplæring og utdanning. De elleve renholderne som har startet på utdanningen, ville ha brukt to år på skole og to år som lærlinger hvis de skulle ha begynt på et ordinært utdanningsløp. Nå bruker de ett år på å ta fagbrevet, forutsatt at de har minst fem års renholdspraksis.    PF kontroller ønsker han nå å bedre kvaliteten på renholdet som er konkurranseutsatt til ISS og Tamo. – I store trekk får vi det vi betalerfor,menvimåsepåomviikke kan heve standarden på kontraktene, sier Røland til Drammens Tidende. Men det vil koste dyrt, og han håper politikerne er villige til å prioritere en slik økt kostnad i det reviderte budsjettet til våren. – Pris og kvalitet henger sammen – Det er en sammenheng mellom pris og kvalitet, men det har det politiske flertallet i Drammen aldri ønsket å ta inn over seg, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Drammen, Harald Hansen Tjøme. – Kommunens eget kommunale foretak, Drammen Drift KF, har tapt anbud etter anbud fordi private selskaper har levert et billigere tilbud. Nå viser det seg at tilbudene var for optimistiske i forhold til arbeidet som skal gjøres. Dermed går kvaliteten ned, og så kommer klagene. Kanskje dette ikke blir så billig likevel, sier Tjøme. I Frogn i Akershus kom det også mange klager etter at ISS overtok renholdet med et billig anbud som ikke sto i forhold til arbeidsmengden. Der ble renholdet tatt tilbake som en ordinær kommunal tjeneste i november i fjor. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonSAM